Víkendové semináře

Tématické víkendové semináře se pořádají dvakrát ročně. Pro studenty bakalářského programu TKT jsou povinné (ve studijním programu označeny jako tematické teologické semináře) a zároveň jsou otevřená i pro veřejnost. Program obsahuje zpravidla přednášky (často za účasti zahraničních hostí), koreferáty, panelovou diskusi, seminární skupiny, modlitby různých tradic, liturgii některé z denominací, případně koncert nebo výstavu. Jsou pochopitelně prostorem i pro neformální výměnu názorů.

Aktuální seminář

Informace najdete v Aktualitách

Dosud uskutečněné semináře

54. víkendový seminář (4. – 5. 11. 2022)
„Nebraňte jim jít ke mně“: uvádění dětí do křesťanství

53. víkendový seminář (18. – 19. 3. 2022)
Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka

52. víkendový seminář (12.-13. 11. 2021)
Člověk v době digitálních technologií: teologické perspektivy

51. víkendový seminář (14. 5. 2021)
Ekumena v době pandemie

50. víkendový seminář (28. 11. 2020)
Náš otec Abrahám

49. víkendový seminář (22. – 23. 11. 2019)
Pesach a večeře Páně

48. víkendový seminář (29. – 30. 3. 2019)
Čínští a vietnamští křesťané, asijská spiritualita a svoboda náboženství

47. víkendový seminář (30. 11. – 1. 12. 2018)
Přístupy  k člověku v teologiích Latinské Ameriky

46. víkendový seminář (13.–14. 4. 2018)
Liturgická obnova církví vzešlých z reformace

45. víkendový seminář (10.–11. 11. 2017)
Spiritualita v teologii aneb mají si teologie a spiritualita co říct?

44. víkendový seminář (28.–29. 4. 2017)
Křesťanství a demokracie

43. víkendový seminář (11.–12. 11. 2016)
Jak dnes hlásat Krista

42. víkendový seminář (6.–7. 5. 2016)
Ekumenický dialog – situace a výhledy

41. víkendový seminář (6.–7.11.2015)
Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška

40. víkendový seminář (29.–30.5. 2015)
Apokalyptika v Bibli, dějinách a výtvarném umění

39. víkendový seminář (7.–8. 11. 2014)
Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace

38. víkendový seminář (9.–10. 5. 2014)
Boží království v Bibli a v dějinách

37. víkendový seminář (8.–9. 11. 2013)
Křesťanská sociální etika a etika ekonomiky, podnikání a politiky

36. víkendový seminář (26.–27. 4. 2013)
Křesťanská etika v současné společnosti

35. víkendový seminář (16.–17. 11. 2012)
II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení

34. víkendový seminář (20.–21. 4. 2012)
Milost v  historické a systematickoteologické perspektivě

33. víkendový seminář (4.–5. 11. 2011)
Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu

32. víkendový seminář (6.–7. 5. 2011)
Erós a religio

31. víkendový seminář (5.–6. 11. 2010)
Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele

30. víkendový seminář (21.–22. 5. 2010)
Mystika v centru nebo na okraji(?): zkušenosti různých náboženství

29. víkendový seminář (20.–21. 11. 2009)
Vztah křesťanství a kultury

28. víkendový seminář (3.–5. 4. 2009)
Konverze

27. víkendový seminář (7.– 8. 11. 2008)
Vize církve

26. víkendový seminář (18.–19. 4. 2007)
Ekumena v dnešním Německu a České republice – srovnání, problémy a výhledy

25. víkendový seminář (16.–17. 11. 2007)
Radosti a strasti liturgické obnovy

24. víkendový seminář (27.–28. 4. 2007)
Sdílená náboženská identita

23. víkendový seminář (3.–4. 11. 2006)
Dialogická teologie

22. víkendový seminář (19.–20. 5. 2006)
Křesťanství v dějinách

21. víkendový seminář (25. a 26. 11. 2005)
Charta oecumenica a budoucnost ekumenismu

20. víkendový seminář (27. a 28. 5. 2005)
Eucharistie – svátost jednoty

19. víkendový seminář (12. a 13. 11. 2004)
Církev a právo

18. víkendový seminář (14.–15. 5. 2004)
Liturgie a hudba

17. víkendový seminář (28. a 29. 11. 2003)
Křesťanství a ekologie

16. víkendový seminář (28. a 29. 3. 2003)
Liturgie – společná oslava Boha

15. víkendový seminář (15.–16. 11. 2002)
Autorita bible

14. víkendový seminář (26.–27. 4. 2002)
Multikulturní a mezináboženský dialog v Anglii

13. víkendový seminář (23.–24. 11. 2001)
Ekumenismus na prahu 21. století

12. víkendový seminář (4.–5. 5. 2001)
Intercomunio

11. víkendový seminář (17.–18. 11. 2000)
Ekumenický dialog: Východ – Západ

10. víkendový seminář (10.–11. 3. 2000)
Politická teologie

9. víkendový seminář (29.–30. 10.1999)
Jména, která dáváme Bohu

8. víkendový seminář (28.–29. 5. 1999)
Cesty k dialogu mezi křesťany a židy

7. víkendový seminář (23.–24. 10. 1998)
Misie a evangelizace ve světě mnoha náboženství a kultur

6. víkendový seminář (8.–9. 5. 1998)
Politická teologie

5. víkendový seminář (24.–25. 10. 1997)
program

4. víkendový seminář (1.–3. 5. 1997)
90. výročí encykliky Pascendi

3. víkendový seminář (8.–9. 11. 1996)
program

2. víkendový seminář (19.–20. 4. 1996)
program

1. víkendový seminář (1.–2. 12. 1995)
program