Apokalyptika v Bibli, dějinách a výtvarném umění

Pavlína Cermanová – Apokalyptika v dějinách
Martin Prudký – Apokalyptika ve Starém zákoně
Jiří Mrázek:- Apokalyptika v Novém zákoně
Jan Dus: Apokryfní apokalypsy
Jan Klípa: Apokalypsy ve výtvarném umění

seminární skupiny
Jan Klípa: Výtvarné zobrazení apokalyptické tématiky
Jan Dus: práce s texty – srovnání textu biblického s textem pseudoepigrafu – jedna dvojice textů je starozákonní a jedna novozákonní – vede Darina Bártová
Pavlína Cermanová: Apokalyptika v dějinách – rozbor proroctví