Rozvrh TKT v letním semestru 2020

Výuka ve zbývající části semestru probíhá nestandardně. Studenti informace mají, ostatní zájemci ať napíší mail.

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia Bible (Mikuláš Vymětal a Darina Bártová), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna G

19. 2. Filozofické základy teologie – Kant: Jan Kranát
26. 2. Filozofické základy teologie – Hegel: Jan Kranát
4. 3. Filozofické základy teologie – Nietzsche: Jan Kranát
11. 3. Filozofické základy teologie – filosofie 20. stol.: Jan Kranát
18. 3. Filozofické základy teologie – Husserl: Jan Kranát
25. 3. Filozofické základy teologie – Heidegger: Jan Kranát
sobota 28. 3. dopol. Dějiny křesťanství – vývoj církevního úřadu v křesťanském starověku. Od proroků k biskupům: Martin Vaňáč
sobota 28. 3. odpol. Dějiny křesťanství – synody a koncily: Martin Vaňáč
1. 4. Filozofické základy teologie – Gadamer: Jan Kranát
15. 4. Filozofické základy teologie – Ricoeur: Jan Kranát
22. 4. Dějiny křesťanství – křesťanský středověk: Martin Vaňáč
24.-25. 4. víkendový seminář
29. 4. Dějiny křesťanství – reformace: Martin Vaňáč
6. 5. Dějiny křesťanství – Církev od osvícenství k ultramontanismu: Rudolf Vévoda
13. 5. Dějiny křesťanství – Křesťanství a totalitní režimy 20. století: Rudolf Vévoda
20. 5. Dějiny křesťanství – vývoj protestantismu v novověku: Martin Vaňáč
27. 5. Dějiny křesťanství – dějiny ekumenického hnutí: Martin Vaňáč
3.6. Dějiny křesťanství – Prezentace referátů

2. ročník

středy 15.45 – 17.15 Úvod do dějin dogmatu (Filip Outrata), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

19. 2. Nový zákon – historické pozadí: Jiří Mrázek
26. 2. Nový zákon – úvod do evangelií: Ladislav Heryán
4. 3. (nejsou Dějiny dogmatu) Křesťanská etika – co je teologická etika, jaké je její místo a role v teologii: Jan Zámečník
11. 3. Nový zákon – Matoušovo evangelium: Ladislav Heryán
18. 3. Křesťanská etika – Bible a etika – Nový zákon: Jan Zámečník
25. 3. Nový zákon – Markovo evangelium: Ladislav Heryán
sobota 28. 3. dopo. Nový zákon – katolické epištoly: Jiří Mrázek
sobota 28. 3. odpo. Nový zákon – Zjevení: Jiří Mrázek
1. 4. Křesťanská etika – Bible a etika – Starý zákon: Jan Zámečník
15. 4. Křesťanská etika – středověká a reformační etika: Jan Zámečník
22. 4. (nejsou Dějiny dogmatu) Křesťanská etika – novověk a současná pojetí etiky: Jan Zámečník
24.-25. 4. víkendový seminář
29. 4. Nový zákon – Lukášovo evangelium: Ladislav Heryán
6. 5. (nejsou Dějiny dogmatu) Křesťanská etika – základy křesťanské sociální etiky: Jan Zámečník
13. 5. (nejsou Dějiny dogmatu) Nový zákon – Janovo evangelium: Ladislav Heryán
sobota 16. 5. dopo. Nový zákon – Pavlovy listy I: Jan Roskovec
sobota 16. 5. odpo. Nový zákon – Pavlovy listy II: Jan Roskovec
20. 5. Křesťanská etika – křesťanská etika a vztah ke stvoření (environmentální etika): Jan Zámečník náhradní program Nový zákon – evangelia: Ladislav Heryán
27. 5. Křesťanská etika – křesťanská etika a vztah k životu (bioetika): Jan Zámečník náhradní program Nový zákon – katolické epištoly, Zjevení: Jiří Mrázek

3. 6. Nový zákon – evangelia: Ladislav Heryán

3. ročník

středy 17.30 – 21.00, učebna E (není-li uvedeno jinak)

19. 2. Křesťanské spirituality – úvod: Karel Sládek (výuka na KTF)
26.2. Křesťanské spirituality – pravoslaví: Kateřina Kočandrle Bauer
4. 3. Biblický seminář III: Martin Prudký
11. 3. výuka se nekoná, bude přeložena na jiný termín – Křesťanské spirituality – mnišství: Karel Sládek (výuka na KTF)
18. 3. Křesťanské spirituality – protestantství: Ladislav Beneš
25. 3. Křesťanské spirituality – spiritualita nemoci, utrpení a umírání: Martin Špaček
1. 4. Křesťanské spirituality – spiritualita manželství: Jaroslav Jirman
22. 4. Křesťanské spirituality – barokní spiritualita: Denisa Červenková
24.-25. 4. víkendový seminář
29. 4. Křesťanské spirituality – evangelikální a charismatická spiritualita: Marek Janovský