Rozvrh oboru Teologie křesťanských tradic v letním semestru 2023

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia bible (ÚSB, Mikuláš Vymětal, Jiří Mrázek), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

15. 2. odpadá ÚSB, Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
22. 2. Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
1. 3. Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
8. 3. výměna za 29. 3. Dějiny křesťanství, Od proroků k biskupům: Martin Vaňáč
11. 3. z důvodu nemoci se výuka nekoná sobota dopo Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
11. 3. z důvodu nemoci se výuka nekoná sobota odpo Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
15. 3. Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
22. 3. Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
29. 3. výměna za 8. 3. Filozofické základy současné teologie: Jan Kranát
12. 4. Dějiny křesťanství, Starověk: Martin Vaňáč
19. 4. Dějiny křesťanství, Středověk: Martin Vaňáč
26. 4. Dějiny křesťanství, Reformace: Martin Vaňáč
28.-29. 4. Tematický teologický seminář (= RTN116) na téma „Ježíš v mezináboženské perspektivě“
3. 5. Dějiny křesťanství, Vývoj protestantismu v novověku: Martin Vaňáč
10. 5. Dějiny křesťanství, II. vatikánský koncil: Martin Vaňáč
17. 5. Dějiny křesťanství, Dějiny ekumenického hnutí: Martin Vaňáč
24. 5. Dějiny křesťanství, Křesťanské církve v ČR: Martin Vaňáč

2. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Dějiny dogmatu (DD, Filip Outrata), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

Oproti tištěné verzi rozvhu došlo k přesunům v rozložení témat Nového zákona. Zde je aktuální verze:

15. 2. odpadají DD, Nový zákon, Historické prostředí: David Cielontko
22. 2. odpadají DD, Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
1. 3. Nový zákon, Pastorální listy: Jiří Mrázek
8. 3. Nový zákon, Zjevení: Jiří Mrázek
11. 3. sobota dopo: Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
11. 3. sobota odpo: Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
15. 3. Nový zákon, Marek: Jiří Mrázek
22. 3. Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
29. 3. Nový zákon, Matouš: Jiří Mrázek
12. 4. Nový zákon, Lukáš: Jiří Mrázek
19. 4. Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
26. 4. Nový zákon, Pavel 1: Jan Roskovec
28.-29. 4. Tematický teologický seminář (= RTN216) na téma „Ježíš v mezináboženské perspektivě“
3. 5. Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
10. 5. Nový zákon, Pavel 2: Jan Roskovec
13. 5. sobota dopo: Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
13. 5. sobota odpo: Křesťanská etika a současné morální problémy: Jan Zámečník
17. 5. Nový zákon, Jan 1: Jan Roskovec
24. 5. Nový zákon, Jan 2: Jan Roskovec

3. ročník

Středy 17.30 – 21.00, učebna G

15. 2. Křesťanská spiritualita, úvod: Kateřina Kočandrle Bauer
22. 2. výměna za 15. 3. Křesťanská spiritualita, spiritualita krajiny: František Štěch
1. 3. Křesťanská spiritualita, pravoslaví: Kateřina Kočandrle Bauer
8. 3. Křesťanská spiritualita, protestantské spirituality: Ladislav Beneš
15. 3. výměna za 22. 2. Křesťanská spiritualita, mnišství: Kateřina Kočandrle Bauer
22. 3. výuka probíhá na adrese Jinonická 22 od 18.00 Křesťanská spiritualita, barokní spiritualita: Denisa Červenková
29. 3. Křesťanská spiritualita, evangelikální a charismatické spirituality: Marek Janovský
12. 4. Křesťanská spiritualita, spiritualita zdraví a nemoci: Martin Špaček
19. 4. Biblický seminář III: Martin Prudký
28.-29. 4. Tematický teologický seminář (= RTN316) na téma „Ježíš v mezináboženské perspektivě“