Rozvrh TKT v zimním semestru 2020

Aktuálně k výuce na začátku semestru

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do filozofie (Filip Härtl), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

30. 9. Psychologie náboženství: Ivana Čihánková
7. 10. Úvod do teologického myšlení – Boží zjevení a Boží tajemství: Ivana Noble
14. 10. Úvod do teologického myšlení – „Místa“, která nás učí teologicky rozumět a jejich autorita: Ivana Noble
21. 10. Úvod do teologického myšlení – Vztah mezi obecností a kontextualitou teologického poznání: Ivana Noble
4. 11. Úvod do teologického myšlení – Legitimní a nelegitimní nároky na vědeckost teologie: Ivana Noble
11. 11. Sociologie náboženství: Jan Spousta
18. 11. Hermeneutika Písma a tradice: František Štěch
25. 11. Hermeneutika Písma a tradice: František Štěch
2. 12. Hermeneutika Písma a tradice: František Štěch
9. 12. Úvod do teologického myšlení – Úzké a široké pojetí duchovní zkušenosti, z níž roste teologie: Ivana Noble
16. 12. Sociologie náboženství: Jan Spousta
6. 1. Psychologie náboženství: Ivana Čihánková
13. 1. Hermeneutika Písma a tradice: František Štěch

2. ročník

Středy 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

30. 9. Religionistika: Ivan Štampach
7. 10. Starý zákon: Petr Sláma
14. 10. Religionistika – Islám: Lukáš Nosek
21. 10. Starý zákon: Petr Sláma
4. 11. Religionistika: Ivan Štampach
11. 11. Starý zákon: Petr Sláma
18. 11. Religionistika: Ivan Štampach
25. 11. Starý zákon: Jan Rückl
2. 12. Starý zákon: Jan Rückl
9. 12. Starý zákon: Jan Rückl
16. 12. Ekumenická eklesiologie: Martin Vaňáč
6. 1. Ekumenická eklesiologie: Martin Vaňáč
13. 1. Ekumenická eklesiologie: Martin Vaňáč

3. ročník

Středy 17.30 – 21.00, učebna G

30. 9. Seminář k bakalářské práci: Petr Jandejsek
7. 10. Liturgická teologie – Bible v liturgii, lekcionáře: Pavel Hradilek
14. 10. Biblický seminář II: Martin Prudký
21. 10. Liturgická teologie – Vývoj liturgií vzešlých z reformace: Pavel Hradilek
4. 11. Liturgická teologie – Přímluvy: Jan Rückl
11. 11. Systematická teologie – Teologie církve: Filip Outrata
18. 11. Systematická teologie – Člověk stvořen k obrazu a podobenství Božímu: vybrané kapitoly z teologické antropologie: Kateřina Kočandrle Bauer
25. 11. Systematická teologie – Eschatologie: Filip Outrata
2. 12. Liturgická teologie – Eulogie: Jan Rückl
9. 12. Systematická teologie – Maria a společenství svatých: Kateřina Kočandrle Bauer
16. 12. Systematická teologie – Křesťanství a mimokřesťanská náboženství: Filip Outrata
6. 1. Liturgická teologie – Liturgická hudba: Daniela Knorrová
13. 1. Systematická teologie – Závěrečné kolokvium: Kateřina Kočandrle Bauer