Rozvrh oboru Teologie křesťanských tradic v letním semestru 2021

Veškerá výuka probíhá online (nekoná se na fakultě). V případě, že byste se chtěli připojit, napište s předstihem na adresu jandejsek@etf.cuni.cz.

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia Bible (Mikuláš Vymětal a Jiří Mrázek), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

17. 2. Filozofické základy teologie – Kant: Jan Kranát
24. 2. Filozofické základy teologie – Hegel: Jan Kranát
3. 3. Filozofické základy teologie – Nietzsche: Jan Kranát Dnešní výuka filosofie ze závažných důvodů odpadá.
10. 3. Filozofické základy teologie – filosofie 20. stol.: Jan Kranát
sobota 13. 3. dopol. Dějiny křesťanství – vývoj církevního úřadu v křesťanském starověku. Od proroků k biskupům: Martin Vaňáč
sobota 13. 3. odpol. Dějiny křesťanství – synody a koncily: Martin Vaňáč
17. 3. Filozofické základy teologie – Husserl: Jan Kranát
24. 3. Filozofické základy teologie – Heidegger: Jan Kranát
7. 4. Filozofické základy teologie – Gadamer: Jan Kranát
14. 4. Filozofické základy teologie – Ricoeur: Jan Kranát
21. 4. Dějiny křesťanství – křesťanský středověk: Martin Vaňáč
28. 4. Dějiny křesťanství – reformace: Martin Vaňáč
5. 5. Dějiny křesťanství – vývoj protestantismu v novověku: Martin Vaňáč
12. 5. Dějiny křesťanství – katolicismus mezi Tridentem a Vatikánem: Martin Vaňáč
19. 5. Dějiny křesťanství – II. vatikánský koncil: Martin Vaňáč
26. 5. Dějiny křesťanství – dějiny ekumenického hnutí: Martin Vaňáč

2. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do dějin dogmatu (Filip Outrata), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

17. 2. Nový zákon – úvod do evangelií: Ladislav Heryán
24. 2. Nový zákon – Markovo evangelium: Ladislav Heryán
3. 3. Nový zákon – Matoušovo evangelium: Ladislav Heryán
10. 3. Výuka Dějin dogmatu (F. Outrata) začíná mimořádně už v 15 hod. Nový zákon – Lukášovo evangelium: Ladislav Heryán
sobota 13. 3. dopol. Nový zákon – historické pozadí: Jiří Mrázek
sobota 13. 3. odpol. Nový zákon – Zjevení: Jiří Mrázek
17. 3. Nový zákon – Janovo evangelium: Ladislav Heryán
24. 3. Křesťanská etika – co je teologická etika, jaké je její místo a role v teologii: Jan Zámečník
7. 4. Nový zákon – katolické epištoly: Jiří Mrázek
sobota 10. 4. dopol. Nový zákon – Pavlovy listy I: Jan Roskovec
sobota 10. 4. odpol. Nový zákon – Pavlovy listy II: Jan Roskovec
14. 4. Křesťanská etika – Bible a etika – Nový zákon: Jan Zámečník
21. 4. Křesťanská etika – Bible a etika – Starý zákon: Jan Zámečník
28. 4. Křesťanská etika – středověká a reformační etika: Jan Zámečník
5. 5. Křesťanská etika – novověk a současná pojetí etiky: Jan Zámečník
12. 5. Křesťanská etika – základy křesťanské sociální etiky: Jan Zámečník
19. 5. Křesťanská etika – křesťanská etika a vztah ke stvoření (environmentální etika): Jan Zámečník
26. 5. Křesťanská etika – křesťanská etika a vztah k životu (bioetika): Jan Zámečník

3. ročník

Středy 17.30 – 21.00, učebna G (není-li uvedeno jinak)

17. 2. Křesťanské spirituality – úvod: Kateřina Kočandrle Bauer
24. 2. Křesťanské spirituality – pravoslaví: Kateřina Kočandrle Bauer
3. 3. Biblický seminář III: Martin Prudký
10. 3. Křesťanské spirituality – barokní spiritualita: s. Denisa Červenková
17. 3. Křesťanské spirituality – protestantství: Ladislav Beneš
24. 3. Křesťanské spirituality – spiritualita nemoci, utrpení a umírání: Martin Špaček
7. 4. Křesťanské spirituality – mnišství: Karel Sládek
14. 4. Křesťanské spirituality – evangelikální a charismatická spiritualita: Marek Janovský
21. 4. Křesťanské spirituality – spiritualita krajiny: František Stěch