Rozvrh oboru Teologie křesťanských tradic v letním semestru 2024

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia bible (Mikuláš Vymětal, Jiří Mrázek), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E
14. 2. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
21. 2. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
28. 2. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
6. 3. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
13. 3. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
20. 3. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
3. 4. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
10. 4. Jan Kranát: Filozofické základy současné teologie
13. 4. sobota dopo. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Od proroků k biskupům
13. 4. sobota odpo. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Synody, koncily a papežství
17. 4. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Středověk
24. 4. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Reformace
26.-27. 4. pátek večer a sobota, tematický teologický seminář „Moc v církvi a její zneužití“
2. 5. čtvrtek Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Vývoj protestantismu v novověku
9. 5. čtvrtek Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Vývoj katolicismu v novověku
15. 5. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Dějiny ekumenismu
22. 5. Martin Vaňáč: Dějiny křesťanství, Církve v ČR

2. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Dějiny dogmatu (Filip Outrata), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F
14. 2. Jan Zámečník: Teologická etika
21. 2. Jiří Mrázek: Nový zákon
28. 2. Jan Zámečník: Teologická etika
6. 3. Jiří Mrázek: Nový zákon
13. 3. Jan Zámečník: Teologická etika
20. 3. Jan Zámečník: Teologická etika
3. 4. Jan Roskovec: Nový zákon
10. 4. Jan Zámečník: Teologická etika
13. 4. sobota dopo. Jiří Mrázek: Nový zákon
13. 4. sobota odpo. Jiří Mrázek: Nový zákon
17. 4. Jan Roskovec: Nový zákon
24. 4. Jan Zámečník: Teologická etika
26.-27. 4. pátek večer a sobota, tematický teologický seminář „Moc v církvi a její zneužití“
2. 5. čtvrtek Jan Zámečník: Teologická etika
9. 5. čtvrtek Jan Zámečník: Teologická etika
15. 5. Jan Roskovec: Nový zákon
22. 5. Jan Roskovec: Nový zákon
25. 5. sobota dopo. Dávid Cielontko: Nový zákon
25. 5. sobota odpo. Dávid Cielontko: Nový zákon

3. ročník

Středy 17.30 – 21.00, učebna G
14. 2. Ladislav Beneš: Křesťanské spirituality – protestantské spirituality
21. 2. Kateřina Kočandrle Bauer: Křesťanské spirituality – úvod
28. 2. Marek Janovský: Křesťanské spirituality – evangelikální a charismatické spirituality
6. 3. Kateřina Kočandrle Bauer: Křesťanské spirituality, mnišství
13. 3. Martin Prudký: Biblický seminář III
20. 3. Kateřina Kočandrle Bauer: Křesťanské spirituality, pravoslaví
3. 4. Denisa Červenková: Křesťanské spirituality – barokní spiritualita
10. 4. Martin Špaček: Křesťanské spirituality – spiritualita zdraví a nemoci
17. 4. František Štěch: Křesťanské spirituality – spiritualita krajiny
26.-27. 4. pátek večer a sobota, tematický teologický seminář „Moc v církvi a její zneužití“