Rozvrh oboru Teologie křesťanských tradic v letním semestru 2022

1. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Úvod do studia bible (Mikuláš Vymětal, Jiří Mrázek), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, posluchárna E

16. 2. Filozofické základy současné teologie – Kant: Jan Kranát
23. 2. Filozofické základy současné teologie – Hegel: Jan Kranát
2. 3. Filozofické základy současné teologie – Nietzsche: Jan Kranát
5. 3. (sobota) přesun na 12. 3. do posl. E Filozofické základy současné teologie – Filosofie 20. stol.: Jan Kranát
5. 3. (sobota) přesun na 12. 3. do posl. E Filozofické základy současné teologie – Husserl: Jan Kranát
9. 3. Filozofické základy současné teologie – Heidegger: Jan Kranát
16. 3. Filozofické základy současné teologie – Gadamer: Jan Kranát
18. – 19. 3. 2022 (pátek – sobota): Tematický teologický seminář – Role Ducha u Richarda Rohra očima současné pluralitní společnosti
23. 3. Filozofické základy současné teologie – Ricoeur: Jan Kranát
30. 3. Dějiny křesťanství – Vývoj církevního úřadu v křesťanském starověku. Od proroků k biskupům: Martin Vaňáč
6. 4. Dějiny křesťanství – Synody a koncily: Martin Vaňáč
20. 4. Dějiny křesťanství – Křesťanský středověk: Martin Vaňáč
27. 4. Dějiny křesťanství – Reformace: Martin Vaňáč
4. 5. Dějiny křesťanství – Církev od osvícenství k ultramontanismu: Martin Vaňáč
11. 5. Dějiny křesťanství – Křesťanství a totalitní režimy 20. století: Martin Vaňáč
18. 5. Dějiny křesťanství – Vývoj protestantismu v novověku: Martin Vaňáč
25. 5. Dějiny křesťanství – Dějiny ekumenického hnutí: Martin Vaňáč

2. ročník

Středy 15.45 – 17.15 Dějiny dogmatu (Filip Outrata), 17.30 – 21.00 hlavní výuka, učebna F

16. 2. Nový zákon – Dějinné pozadí: Jiří Mrázek
23. 2. Nový zákon – Markovo evangelium: Jiří Mrázek
2. 3. Nový zákon – Matoušovo evangelium: Jiří Mrázek
5. 3. (sobota) Křesťanská etika a současné morální problémy – Co je teologická etika, jaké je její místo a role v teologii: Jan Zámečník
5. 3. (sobota) Křesťanská etika a současné morální problémy – Bible a etika – Nový zákon: Jan Zámečník
9. 3. Nový zákon – Obecné epištoly: Jiří Mrázek
16. 3. Křesťanská etika a současné morální problémy – Středověká a reformační etika: Jan Zámečník
18. – 19. 3. 2022 (pátek – sobota): Tematický teologický seminář – Role Ducha u Richarda Rohra očima současné pluralitní společnosti
23. 3. Nový zákon – Zjevení: Jiří Mrázek
30. 3. Křesťanská etika a současné morální problémy – Novověk a současná pojetí etiky: Jan Zámečník
6. 4. Nový zákon – Pavlovy epištoly: Jan Roskovec
20. 4. Křesťanská etika a současné morální problémy – Základy křesťanské sociální etiky: Jan Zámečník
27. 4. Nový zákon – Pavlovy epištoly: Jan Roskovec
4. 5. Křesťanská etika a současné morální problémy – Křesťanská etika a vztah ke stvoření (environmentální etika): Jan Zámečník
11. 5. Nový zákon: Jiří Mrázek/Jan Roskovec
14. 5. (sobota) Křesťanská etika a současné morální problémy – Bible a etika – Starý zákon: Jan Zámečník
14. 5. (sobota) Křesťanská etika a současné morální problémy – Křesťanská etika a vztah k životu (bioetika): Jan Zámečník
18. 5. Nový zákon – Janovo evangelium: Jan Roskovec
25. 5. Nový zákon – Janovo evangelium: Jan Roskovec

3. ročník

Středy 17.30 – 21.00, učebna G

16. 2. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Úvod: Kateřina Kočandrle Bauer
23. 2. Biblický seminář III: Martin Prudký
2. 3. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Mnišství: Kateřina Kočandrle Bauer
9. 3. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Pravoslaví: Kateřina Kočandrle Bauer
16. 3. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Protestantské spirituality: Ladislav Beneš
18. – 19. 3. 2022 (pátek – sobota): Tematický teologický seminář – Role Ducha u Richarda Rohra očima současné pluralitní společnosti
23. 3. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Spiritualita zdraví a nemoci: Martin Špaček
30. 3. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Barokní spiritualita: Denisa Červenková (výuka probíhá na adrese Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)
6. 4. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Spiritualita krajiny: František Štěch
20. 4. Křesťanská spiritualita – vývoj a podoby – Evangelikální a charismatické spirituality: Marek Janovský