Zářijové kurzy

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je DSC04471.jpg.
Stará škola Strašice

Každoročně na počátku nového akademického roku pořádá Institut ekumenických studií v Prazez.s. pro všechny ročníky studijního programu Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze povinné desetidenní soustředění mimo Prahu. Náplň je možno rozdělit do dvou hlavních částí:

a) výuková část: v rámci kurzu je soustředěno 14 výukových bloků (každý blok se skládá ze dvou hodin přednášky a navazujícího dvouhodinového semináře) – tato část je režii Evangelické teologické fakulty

b) doplňková část: součástí kurzu jsou pravidelné společné modlitby (ráno a  večer), společné liturgie slavené podle různých církevních tradic, besedy s představiteli církevního života v České republice i v  zahraničí, prostor pro společné diskuse i pro individuální rozhovory. Důležitým momentem je rovněž společný život studentů a vyučujících, v rámci kterého jsou účastníci vedeni ke spolupráci jak v praktických věcech tak např. při přípravě společných modliteb a liturgií. Prostor je rovněž vyhrazen pro volný čas (např. možnost sportovních aktivit, výlety do okolí, kulturní večery).

Společný pobyt umožňuje vytvoření přátelských vztahů mezi vyučujícími a studenty i mezi studenty navzájem, což je důležitým předpokladem pro společný dialog, ke kterému jsou studenti vedeni. Tato výchova k dialogu a k ochotě naslouchat druhým je důležitá především v konfesijně smíšeném prostředí, neboť umožňuje postupné odbourávání předsudků o „těch druhých“

Dosud uskutečněné kurzy

Strašice 2022
Strašice 2021
Strašice 2020
Strašice 2019
Strašice 2018
Tuchoměřice 2017
Strašice 2016
Strašice 2015
Strašice 2014
Strašice 2013
Strašice 2012
Strašice 2011
Strašice 2010
Strašice 2009
Strašice 2008
Strašice 2007
Strašice 2006
Strašice 2005
Strašice 2004
Strašice 2003
Strašice 2002
Zdobnice 2001
Strašice 2000
Zdobnice 1999
Zdobnice 1998
Žirovnice 1997
Slapy 1996
Hvozdnice 1995