Dosud uskutečněné kurzy

Strašice 2022
9. – 18. 9. 2022
liturgie obnovy křtu (vedla Daniela Knorrová a Jana Hofmanová)
přednáška Marka Poláška (student 4. ročníku TKT) o chytrém studiu
vycházka do strašického muzea a poté na Bílou skálu
eucharistická liturgie (předsedal Karel Šimr, homilie Jiří Hort)
beseda s Karlem Šimrem (TF JU) o diakonii
beseda s Martinem Vaňáčem (ETF UK) o synodě o synodalitě
beseda s Petrem Miencilem (MV ČR) o kybernetických útocích v ČR
poslechový program s Filipem H. Härtelem (ETF UK) o hudbě, teologii a spiritualitě
liturgie svatého kříže (vedla Daniela Knorrová)
eucharistická liturgie (předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Markéta Ryšavá, připravil 3. ročník)

Strašice 2021
10. – 19. 9. 2021
představení Jany Hofmanové, nastupující studentské farářky ETF
liturgie obnovy křtu (vedla Daniela Knorrová)
debata s Mikulášem Vymětalem (farář pro menšiny)
eucharistická liturgie (předsedal Tomáš Drobík, homilie Petr Jandejsek)
vycházka na Jindřichovu skálu a zříceninu Valdek
beseda s Marií Kolářovou (kancléřka Arcibiskupství pražského)
přednáška Martina Korábečného o Bektáši (student, cestovatel)
beseda s Martinem Vaňáčem a Františkem Štěchem (teologové)
beseda s Lukášem Noskem (arabista, islamolog)
liturgie Sedm slov Krista (vedla Daniela Knorrová)
beseda s Petrem Slámou (biblista)
eucharistická liturgie (předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Marek Polášek, připravil 2. a 3. ročník)

Strašice 2020
11.–20. 9. 2020
liturgie obnovy křtu dle United Methodist Book of Worship (předsedala Daniela Knorrová, homilie Pavel Hradilek)
eucharistická liturgie (předsedal Mikuláš Vymětal, homilie Jiří Hort)
vycházka po okolních lesích s cílem na Bílé sklále
koncert sourozenců Pavla a Michalely Kočnerových
beseda s Ivanou Macháčkovou o duchovním doprovázení
beseda s Janem Štefanem o ekumenismu
noční křížová cesta (vedla Daniela Knorrová)
eucharistická liturgie (předsedá Marek Bendy Růžička, připravuje 3. ročník)

Strašice 2019
13.–22. 9. 2019
limská liturgie obnovy křtu (předsedá Daniela Knorrová, homilie Darina Bártová)
beseda s Michalem Kaplánkem o pastoraci mládeže
eucharistická liturgie (předsedá Michal Kaplánek, homilie Martin Šály)
okružní výlet Kolenská cesta, Dolinská cesta, Tři trubky
beseda s Lukášem Noskem na téma Islám, náboženství míru?
beseda s Mikulášem Vymětalem o projektu Pesach a Večeře Páně
liturgie Sedmi slov na kříži (předsedá Daniela Knorrová)
eucharistická liturgie (předsedá Marek Bendy Růžička, připravuje 2.+3. ročník)

Strašice 2018
14.–23. 9. 2018
biblická křížová cesta (vede Daniela Knorrová)
liturgie obnovy křtu (předsedá Daniela Knorrová)
okružní výlet po skalnatých vrších v okolí (Ostrý vrch, Bílá skála, Bábovka)
eucharistická liturgie (předsedá Karel Šimr)
beseda s prof. Petrem Kratochvilem, českým zástupcem v Konferenci evropských církví
beseda s JUDr. Danielem Bartoňem o lidských právech
beseda s manželi Hrehovými o vykopávkách v Izraeli
beseda s doc. Petrem Slámou o situaci v Izraeli
eucharistická liturgie (předsedá Allan Křišťan)

Tuchoměřice 2017
24. 9. – 1. 10. 2017
limská liturgie obnovy křtu (předsedal Pavel Hradilek, homilie Martin Šály)
beseda s Filipem Outratou o konferenci International Ecumenical Fellowship ve Wittenbergu 2017
beseda s vojenským kaplane Petrem Šabakou o ekumenické duchovní službě v AČR
vycházka na Přední Kopaninu (výklad v rotundě Martin Vaňáč)
beseda s římskokatolickým plzeňským biskupem Tomášem Holubem o ekumenismu
liturgie Sedmi slov na kříži (předsedá Daniela Knorrová)
Eucharistická liturgie (předsedá Marek Bendy Růžička, připravuje 3. ročník, káže Ondřej Píš)

Strašice 2016
večeře Páně (předsedal Petr Sláma, homilie Petr Jandejsek)
beseda s Karlem Šimrem o diakonii
beseda s Pavlem Hradilkem o umlčené církvi
beseda s Danielem Haslingerem o Izraeli
liturgie smíření (předsedá Karel Šimr)
metodistická liturgie obnovy křtu (předsedá Daniela Knorrová, homilie Pavel Hradilek)
eucharistická liturgie (předsedal Alan Křišťan, příprava 2. ročník)
beseda s Janem Konzalem, biskupem ES
beseda s Pavlem Benediktem Stránským, zvoleným starokatolickým biskupem
beseda s Danielem Bartoněm, advokátem
Healing Service (předsedala Daniela Knorrová)
eucharistická liturgie (předsedal Marek Benedikt Růžička, příprava 3. ročník)

Strašice 2015
eucharistická liturgie (předsedá Pavel Kolář, homilie Ivana Macháčková)
beseda s Petrem Kratochvílem, ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů
beseda s Petrem Haškou, ředitelem Diakonie ČCE
liturgie smíření
limská liturgie obnovy křtu
eucharistická liturgie (předsedá Marek Růžička, příprava 2. ročník)
beseda s Janem Konzalem
beseda s Danielem Ženatým, novým synodním seniorem ČCE
beseda s Pavlem Kočnarem, hlavním vězeňským kaplanem
biblická křížová cesta
eucharistická liturgie (předsedá Michael Martinek, příprava 3. ročník)

Strašice 2014
eucharistická liturgie (předsedá Karel Šimr, homilie Ivana Macháčková)
beseda s evangelickým farářem Karlem Šimrem
liturgie smíření
beseda s Ruth Weiniger o Společnosti křesťanů a Židů
limská liturgie obnovy křtu
eucharistická liturgie (předsedá Petr Sláma, příprava 2. ročník)
beseda s Janem Konzalem
liturgie Sedm slov na kříži
eucharistická liturgie (předsedá Marek Růžička, příprava 3. ročník)

Strašice 2013
eucharistická liturgie (předsedá Karel Šimr, homilie Ivana Macháčková)
liturgie smíření
limská liturgie obnovy křtu
eucharistická liturgie (předsedá David Holeton, příprava 2. ročník)
beseda s Alešem Roztočilem, soudcem Nejvyššího správního soudu
beseda s Pavlem Hradilkem
beseda s prof. Martinem Putnou
liturgie Sedmi slov na kříži
eucharistická liturgie (předsedá Marek Růžička, příprava 3. ročník)

Strašice 2012
večeře Páně (předsedá Petr Sláma, homilie Ivana Macháčková)
liturgie smíření
limská liturgie obnovy křtu
eucharistická liturgie (předsedá Marek Růžička, příprava 2. ročník)
panelová diskuse na téma Styčné body teologie a ekonomie neboli kapitalismus s lidskou tváří (moderuje P. Kratochvíl)
beseda s Janem Konzalem
beseda s evangelickým farářem Karlem Šimrem o krizové intervenci
beseda s Jozefem Pavlovičem o situaci církve na Slovensku
biblická křížová cesta
eucharistická liturgie (předsedá Vojtěch Eliáš, příprava 3. ročník)

Strašice 2011
liturgie „Cesta světla“ – Via lucis (předsedá Ivana Macháčková)
večeře Páně (předsedá Petr Sláma, homilie Martin Šály)
beseda s Petrem Slámou o krizi/vizi v CČE
beseda s Martinem Hejlem o činnosti Biblické jednoty
liturgie smíření (předsedá Daniela Knorrová)
beseda s Kateřinou Děkanovsou: na téma křesťansko-muslimský dialog
limská liturgie obnovy křtu (předsedá Daniela Knorrová, homilie Pavel Hradilek)
eucharistická liturgie (předsedá Bendy Růžička, homilie Silvia Vávrová)
panelová diskuse (vede Jozef Murin) na téma Křesťanství v dnešní Evropě
beseda s Janem Konzalem
beseda s evangelickým farářem Janem Mamulou: „Jak žít křesťanství v sekulárním Česku?
biblická křížová cesta (předsedá Daniela Knorrová)
anglikánská liturgie (předsedá David Holeton, homilie Pavel Chalupníček)

Strašice 2010
eucharistická liturgie (předsedá Libor Ovečka, homilie Ivana Macháčková)
beseda s ředitelem Jaboku Michaelem Martinkem
beseda s vojenským kaplanem 4. brigády rychlého nasazení kpt. Mgr. Miroslavem Jordánkem
beseda s redaktorem ČT Josefem Pazderkou
liturgie smíření (předsedá Tomáš Drobík)
limská liturgie obnovy křtu (předsedá Daniela Knorrová, homilie Pavel Hradilek)
bohoslužba s Večeří Páně (předsedá Petr Sláma; homilie Marie Podvalová)
panelová diskuse na téma Lidská práva v církvi (moderuje Daniel Bartoň)
beseda s vedoucí tajemnicí ERC Sandrou Zálabovou
beseda s Janem Konzalem
beseda s Evou Dohnalovou o práci s pracovními migranty
Liturgie Sedmi posledních slov Ježíše na kříži (předsedá Daniela Knorrová)
Eucharistická liturgie (předsedá Pavel Kuneš; homilie Jana Wisingerová)

Strašice 2009
beseda s  Jiřím Hanušem o sekularizaci evropské společnosti z historického hlediska
beseda s Pavlem Kočnarem o práci ve vězeňství
beseda o práci organizace Kotec –prevence drogové závislosti (Jiří Hort)
liturgie smíření (předsedá Tomáš Drobík)
beseda s Janem Klípou o liturgické architektuře
liturgie obnovy křtu
panelová diskuse na téma Vztah křesťanů k národnostním menšinám, zejména Rómům (moderuje Petr Pabián)
beseda s Janem Konzalem
beseda s Karlem Šimrem o krizové intervenci
beseda s P. Stanislawem Górou, polským katolickým knězem
liturgie smíření

Strašice 2008
beseda s Petrou Skálovou o studiu v zahraničí
beseda s Karlem Šimrem o liturgickém hnutí Coena v CČE
liturgie smíření (předsedá Tomáš Drobík)
beseda s Danielem Zajícem o Jeruzalému
liturgie obnovy křtu
panelová diskuse na téma Proč studovat teologii?
beseda s Janem Konzalem
beseda o skryté církvi s Pavlem Hradilkem
beseda s Vítem Vaďurou
křížová cesta

Strašice 2007
beseda s Lukášem Kratochvílem o studium v zahraničí
beseda s Janem Kirschnerem o ekumenickém shromáždění v Sibiu
panelová diskuse (moderují Jiří Piškula, Radim Beránek)
beseda s Lucií Kopačkovou a Zuzanou Dvořákovou o práci ERC
beseda Petrem Haškou o domu pokojného stáří
beseda s Karlem Šimrem o krizové intervenci
liturgie smíření
křížová cesta

Strašice 2006

beseda s děkanem Martinem Prudkým o ETF a ČCE
beseda s Monikou Šlajerovou o palestinském křesťanství
beseda s Jiřím Zajícem na téma Od „podivuhodných technických vynálezů“ k „tyranii médií“ – a zpět
panelová diskusi o křesťanství, křesťanech a církvích (Pavel Hradilek, Jiří Hort, Daniela Knorrová)
beseda s Jiřím Kašným na téma: Role práva ve společnosti a církvi a v životě jednotlivce
zpívání a povídání s vězeňským kaplanem Pavlem Kočnarem a jeho sestrou Michaelou Kočnarovou
beseda s Janem Konzalem na téma: Co je církev ?
povídání Jitky Klubalové z ERC ČR na téma: Co je nového v ekuméně?

Strašice 2005
beseda s René Milfaitem
zpívání a povídání s vězeńským kaplanem Pavlem Kočnarem a jeho sestrou Míšou Kočnarovou
beseda s Janem Konzalem o duchovním životě
beseda s Jiřím Kohlem o církevním hnutí Wir sind Kirche

Strašice 2004
beseda s Pavlem Smetanou o ekumenismu
diskuse s proděkany pro studium Vojtěchem Eliášem (KTF) a Jindřichem Halamou (ETF)
beseda s Vlastou Liškovou o její misii v Anglii
beseda s Janem Konzalem na téma biblické typy spirituality

Strašice 2003
panelová diskuse o věrohodnosti církví (panel tvořili učitelé)
beseda s hlavním vězeňským kaplanem ČR Bohdanem Pivoňkou, předsedkyní občanského sdružení Vězeňská duchovní péče Renatou Balcarovou a naším absolventem působím jako dobrovolník Vězeňské duchovní péče ve věznici ve Vinařicích Pavlem Kočnarem
beseda se sexuologem Antonínem Brzkem o problematice pedofilie a homosexuality v církvi
beseda s polním kaplanem 2. mechanizované brigády a účastníkem misí na Balkáně a v Kuvajtu kpt. Miloslavem Kloubkem
beseda s s pravoslavným knězem romské národnosti Davidem Dudášem z Rokycan
beseda s Janem Konzalem o podmíněnosti studia teologie a duchovního života
liturgie smíření
limská liturgii obnovy křtu
meditační liturgie „Sedm posledních slov Krista na kříži“

Strašice 2002
panelová diskuse o smyslu církví v dnešní společnosti (moderoval Jan Kirschner)
beseda s plzeňským biskupem Františkem Radkovským o ekumenismu a o práci plzeňské diecéze římskokatolické církve
beseda s Martinem Prudkým na téma Českobratrská církev evangelická a její synod
beseda s Petrem Jandejskem o zkušenostech s ekumenismem v Anglii a informace o křesťanských církvích v Anglii

Zdobnice 2001
panelová diskuse o smyslu církví v dnešní společnosti (moderoval Pavel Zach)
beseda s brněnským biskupem CČSH Petrem Šanderou o situaci v CČSH (volba patriarchy)
beseda s Jindřichem Halamou z ETF o situaci v Jednotě bratrské
beseda se Zuzanou Hrašovou o situaci v Jeruzalémě spojená s promítáním diapozitivů

Strašice 2000
Michael Kirwan SJ – Girard a spiritualita
Jan Špaček – Církevní hudba

Zdobnice 1999
Zuzana Hrašová – Jeruzalém – svaté město židů, křesťanů a muslimů
Martin Šály – Etika podnikání
Jindřich Halama – Etika v teologii osvobození

Zdobnice 1998
Prof. Klaus Schatz SJ: Jezuitská misie na Paragway: mýtus a realita

Žirovnice 1997
beseda na téma: Poslání křesťanských sdělovacích prostředků v pluralitní společnosti (Petr Kolář – Český rozhlas, Josef Beránek – AD, moderuje Jan Spousta – Getsemany)

Slapy 1996
panelová diskuse na téma: Kde se setkávám s živou církví? (Helen Costigane SHCJ, Tim Noble SJ, Elija Timmermann OSB, moderuje Ivana Dolejšová)
panelová diskuse na téma: Vztah vědy a víry – současné perspektivy (prof. dr. Karel Beneš – biolog, prof. dr. Libor Pátý – fyzik, dr. Vladimír Albrecht – matematik, moderuje Pavel Hradilek – chemik)
beseda s Pavlem Smetanou, předsedou ekumenické rady církví v ČR; Václavem Malým, katol. knězem a Milošem Rejchrtem, vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu na téma: Co je třeba zachovat a v čem se církve musí změnit, aby křesťanství neztratilo svou životaschopnost.

Hvozdnice 1995
přednáška Dr. Stephena Planta, sekretáře světové rady metodistických církví pro kontinentální Evropu: Život a zápas Dietricha Bonhoeffera.