Vyučující povinných předmětů

Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D. – Systematická teologie v ekumenické perspektivě, Spirituální teologie
Ladislav Beneš, Dr. – Spirituální teologie
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. – Spirituální teologie
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková – Psychologie náboženství
Mgr. Filip Hanuš Härtel, Ph.D. – Úvod do filozofie
Ing. Pavel Hradilek – Liturgická teologie ekumenicky
Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D. – Úvod do studia, Seminář k bakalářské práci, Teologické kurzy, Víkendové teologické semináře
Bc. Marek Janovský – Spirituální teologie
Mgr. Pavel Kolář, Th.D. – Úvod do liturgické teologie, Liturgická teologie ekumenicky
Mgr. Jan Kranát, Ph.D. – Filozofické základy současné teologie
Doc. Jiří Mrázek, Th.D. – Úvod do studia bible, Nový zákon
Prof. Ivana Noble, Ph.D. – Úvod do teologického myšlení
ThLic. Mgr. Lukáš de la Vega Nosek , Ph.D. – Religionistika a mezináboženský dialog
Mgr. Filip Outrata, Ph.D. – Dějiny dogmatu, Systematická teologie v ekumenické perspektivě
Prof. Martin Prudký, Dr. – Biblický seminář
Mgr. Jan Roskovec, Ph.D. – Nový zákon
Mgr. Jan Rückl – Liturgická teologie ekumenicky
Mgr. Jan Rückl, Ph.D. – Starý zákon, Hebrejština
Doc. Petr Sláma, Ph.D. – Starý zákon
Mgr. Ing. Jan Spousta – Sociologie náboženství
MUDr. Martin Špaček, Ph.D. – Spirituální teologie
Doc. Ivan Štampach, ThDr. – Religionistika a mezináboženský dialog
Mgr. František Štěch, Th.D. – Hermeneutika Písma a tradice, Spirituální teologie
Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. – Dějiny křesťanství, Ekumenická eklesiologie
Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. – Úvod do studia bible
Mgr. Ruth J. Weiniger Th.D. – Religionistika a mezináboženský dialog
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D. – Křesťanská etika a současné morální problémy