Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2023 – 30. září 2024

Intenzivní kurz IES (pro AR 2024/25): 13.-22. 9. 2024

Výuka v letním semestru: 12. 2. – 26. 5. 2024

Velikonoční prázdniny: 25. 3. – 1. 4. 2024

Sobotní výuka: 13. 4. 2024 (1. a 2. ročník); 25. 5. 2024 (2. ročník)

Zkouškové období: 27. 5. – 30. 6. 2024; 2. 9. – 3. 9. 2024

Státní závěrečné zkoušky: 10. – 28. 6. 2024 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 19. 4. 2024); 9. – 20. 9. 2024 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 21. 6. 2024

Tematický teologický seminář (= RT116, 216, 316):
26. – 27. 4. 2024, téma „Moc v církvi a její zneužití“

Výběrové předměty organizované IES
Výtvarné umění v liturgii (RTP108, Jan Klípa)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)
Základy latiny (Ondřej Michálek)

Liturgie IES

  • 14. 2. 2024 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro, postní liturgie slova s popelcem
  • 20. 3. 2024 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro, postní liturgie obnovy víry a křtu (příprava 13. 3. po výuce, připravuje 3. ročník, předsedá T. Drobík)
  • 26. 4. 2024 v 19.30 na Jaboku, velikonoční liturgie (příprava 17. 4. po výuce, připravuje 2. ročník, předsedá J. Hofmanová)
  • 22. 5. 2024 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro, liturgie po Letnicích (příprava 15. 5. po výuce, připravuje 1. ročník)

Fakultní bohoslužby: V přednáškovém období se konají společné bohoslužby ETF každou středu od 12,40 ve 3. patře.

Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova se bude konat ve dnech 7.-10. března v klášteru ve Štěkni. Začíná se jako obvykle ve čtvrtek večeří a končí v neděli obědem a sdílením. Obnovu povede Kateřina Kočandrle Bauer. Přihlášky s případnými požadavky na dietu posílejte na mail ivana.machackova@gmail.com, případné dotazy možno i na telefon 602746433.