Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2020 – 30. září 2021

Imatrikulace: 1. 10. v 11 hod. ve Velké aule Karolina

Promoce: 25. 11. 2020 od 12:00 – 13:30 – 15 hod.; 25. 3. 2021 od 15:00 (pouze při počtu nad 28 studentů)

Rektorský den: 12. 5. 2021

Intenzivní kurz IES: 11. – 20. 9. 2020

Výuka zimní semestr: 30. 9. 2020 – 13. 1. 2021

Vánoční prázdniny: 21. 12. – 3. 1.

Sobotní výuka: 13. 3. 2021 (1. a 2. ročník); 10. 4. 2021 (2. ročník)

Zkouškové období: 18. 1. – 12. 2. 2021

Státní závěrečné zkoušky: 1. – 5. 2. 2021, přihláška a odevzdání dipl. práce do 18. 12. 2020

Tematické teologické semináře:
zimní semestr: 27. – 28. 11. 2020, Náš otec Abrahám: paralelní čtení náboženských textů

letní semestr: 14. – 15. 5. 2021, téma bude upřesněno

Povinně-volitelné semináře

Český duchovní film 60. let (Miroslav Zvelebil), termíny seminářů 12. 10., 9. 11., 14. 12. 2020
Pastorace menšin (Mikuláš Vymětal), termíny seminářů budou doplněné

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)

Liturgie IES
4. 11. ve 21,15 na ETF ve 3. patře

27. 11. večer v rámci víkendového semináře, v budově Jaboku (Salmovská 8)

6. 1. liturgie ze Zjevení Páně ve 21,15 na ETF ve 3. patře

Fakultní bohoslužby probíhají každou středu v semestru od 11:45 ve fakultní kapli.