Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2022 – 30. září 2023

Intenzivní kurz IES pro akademický rok 2022-23: 9. – 18. 9. 2022

Slavnostní zahájení akademického roku: 2. října 2022 v 15.00 v Clubkině Černošice

Výuka zimní semestr: 5. 10. 2022 – 11. 1. 2023

Valná hromada spolku IES: 15. 11. 2022 v 18 hod. v kanceláři TKT na fakultě

Vánoční prázdniny: 19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Sobotní výuka: 11. 3. 2023 (1. a 2. ročník); 13. 5. 2023 (2. ročník)

Zkouškové období: 9. 1. – 1. 12. 2023

Státní závěrečné zkoušky: 30. 1. – 3. 2. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 10. 12. 2022); 12. – 16. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2023); 11. – 22. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)

Tematické teologické semináře (= RT106, 116, 206 …):
4. – 5. 11. 2022, téma „Nebraňte jim jít ke mně“: uvádění dětí do křesťanství
28. – 29. 4. 2023, téma Ježíš v dialogu náboženství

Povinně-volitelné semináře
zimní semestr:
Pastorace menšin (RTP10, Mikuláš Vymětal)
Český duchovní film 60. let (RTP12, Miroslav Zvelebil)
letní semestr:
Hudba, teologie, spiritualita (RTP14, Filip Härtel)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)
Základy latiny (Ondřej Michálek)

Liturgie IES

  • 4. 11. v 19 hod. na VOŠ Jabok v rámci víkendového semináře pro zájemce o teologii (příprava 26. 10. po výuce, připravuje 2. ročník), předsedá Jana Hofmanová (ČCE)
  • 30. 11. ve 21 hod. na ETF UK, 3. patro – adventní liturgie
  • 11. 1. ve 21 hod. na ETF UK, 3. patro – liturgie ze Křtu Páně (příprava 4. 1. po výuce, připravuje 3. ročník)

Fakultní bohoslužby: V přednáškovém období se konají společné bohoslužby v kapli ETF každou středu od 11,45.

Adventní duchovní obnova

termín bude doplněn