Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2021 – 30. září 2022

Rektorský den: 11. 5. 2022 (výuka v oboru TKT se koná)

Intenzivní kurz IES pro akademický rok 2021-22: 9. – 18. 9. 2022

Výuka letní semestr: 14. 2. – 28. 5. 2022

Velikonoční prázdniny: 11. – 18. 4. 2022

Sobotní výuka: 5. 3. 2022 (1. a 2. ročník); 14. 5. 2022 (2. ročník)

Zkouškové období: 23. 5. – 1. 7. 2022; 29. 8. – 30. 9. 2022

Státní závěrečné zkoušky: 13. – 17. 6. 2022 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 29. 4. 2022); 12. – 23. 9. 2022 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 24. 6. 2022)

Tematické teologické semináře:
12. – 13. 11. 2021, téma Člověk v době digitálních technologií: Teologické perspektivy
18. – 19. 3. 2022, téma Duch v díle Richarda Rohra očima současné pluralitní společnosti

Povinně-volitelné semináře
zimní semestr:
Český duchovní film 60. let (Miroslav Zvelebil)
Církev Nového zákona (Martin Šály)
letní semestr:
Teologie misie (Pavol Bargár)
Výtvarné umění v liturgii (Jan Klípa)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)
Základy latiny (Ondřej Michálek)

Liturgie IES

  • 2. 3. Popeleční středa, liturgie smíření, 21,15, ETF UK, 3. patro
  • 18. 3. asi v 19,30, v rámci tematického teologického semináře, Jabok (Salmovská 8, Praha 2), připravuje 2. ročník, příprava 9. 3. ve 21 hod.
  • 20. 4. Velikonoční liturgie, 21,15, ETF UK, 3. patro, připravuje 3. ročník, příprava 6. 4. ve 21 hod.
  • 18. 5. Liturgie na konci semestru, 21,15, ETF UK, 3. patro, připravuje 1. ročník, příprava 11. 5. ve 21 hod.

Fakultní bohoslužby: V přednáškovém období se konají společné bohoslužby v kapli ETF každou středu od 11,45.

Postní duchovní obnova
Bude se konat ve dnech 31. 3. (od večeře) do 3. 4. (oběda) na zámku ve Štěkni u sester Societas Jesu. Doprovázet bude evangelický farář Karel Šimr. Hlaste se Ivaně Macháčkové na email ivana.machackova@gmail.com nebo telefon 602746433.