Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2021 – 30. září 2022

Promoce: 24. 11. 2021 v 10.30 a 12.00 hod. v Profesním domě

Rektorský den: 11. 5. 2022

Intenzivní kurz IES pro akademický rok 2021-22: 9. – 18. 9. 2022

Slavnostní zahájení akademického roku: 3. října 2021 v 15.00 v Clubkině Černošice

Bohoslužby k zahájení nového akademického roku na ETF UK: 10. října 2021 v 19:30 hod. v kostele sv. Martina ve zdi.

Výuka zimní semestr: 4. 10. 2021 – 15. 1. 2022

Vánoční prázdniny: 20. 12. – 2. 1.

Sobotní výuka (pouze LS): 9. 10. 2021 (2. ročník); 5. 3. 2022 (1. a 2. ročník); 14. 5. 2022 (2. ročník)

Zkouškové období: 10. 1. – 13. 2. 2022

Státní závěrečné zkoušky: 31. 1. – 4. 2. 2022 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 17. 12. 2022)

Tematické teologické semináře:
12. – 13. 11. 2021, téma Člověk v době digitálních technologií: Teologické perspektivy
18. – 19. 3. 2022, téma Duch v díle Richarda Rohra očima současné pluralitní společnosti

Povinně-volitelné semináře
zimní semestr:
Český duchovní film 60. let (Miroslav Zvelebil)
Církev Nového zákona (Martin Šály)
letní semestr:
Teologie misie (Pavol Bargár)
Výtvarné umění v liturgii (Jan Klípa)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)
Základy latiny (Ondřej Michálek)

Liturgie IES
12. 11. 2021 asi v 19 hod., v rámci tematického teologického semimáře, Jabok (Salmovská 8, Praha 2): připravuje 2. ročník, příprava 3. 11. ve 21 hod.
8. 12. 2021 ve 21,15 na ETF UK ve 3. patře, adventní liturgie: připravuje 3. ročník, příprava 1. 12. ve 21 hod.
12. 1. 2022 ve 21,15 na ETF UK ve 3. patře, liturgie ze Křtu Páně: předsedá Jana Hofmanová (studentská farářka ETF UK), připravuje 1. ročník, příprava 5. 1. ve 21 hod.