Harmonogram roku

Pro akademický rok 1. října 2022 – 30. září 2023

Intenzivní kurz IES: 9. – 18. 9. 2022 (pro AR 2023/24 15.-24. 9. 2023)

Slavnostní zahájení akademického roku: 2. října 2022 v 15.00 v Clubkině Černošice

Výuka letní semestr: 13. 2. – 27. 5. 2023

Velikonoční prázdniny: 3. – 10. 4. 2023

Sobotní výuka: 11. 3. 2023 (1. a 2. ročník); 13. 5. 2023 (2. ročník)

Zkouškové období: 22. 5. – 30. 6. 2023, 1. 9. – 30. 9. 2023

Státní závěrečné zkoušky: 12. – 16. 6. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2023); 11. – 22. 9. 2023 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 23. 6. 2023)

Tematické teologické semináře (= RT106, 116, 206 …):
4. – 5. 11. 2022, téma „Nebraňte jim jít ke mně“: uvádění dětí do křesťanství
28. – 29. 4. 2023, téma Ježíš v dialogu náboženství

Povinně-volitelné semináře
zimní semestr:
Pastorace menšin (RTP10, Mikuláš Vymětal)
Český duchovní film 60. let (RTP12, Miroslav Zvelebil)
letní semestr:
Hudba, teologie, spiritualita (RTP14, Filip Härtel)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Lucie Kopecká)
Základy latiny (Ondřej Michálek)

Liturgie IES

  • 22. 2. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – liturgie z Popeleční středy
  • 22. 3. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – postní liturgie (příprava 15. 3. po výuce, připravuje 2. ročník)
  • 28. 4. 2023 v 19.30 na ETF UK, kaple – liturgie v rámci víkendového semináře (připravuje 3. ročník)
  • 17. 5. 2023 ve 21.15 na ETF UK, 3. patro – liturgie ze svátku Nanebevstoupení Páně (příprava 10. 5. po výuce, připravuje 1. ročník)

Fakultní bohoslužby: V přednáškovém období se konají společné bohoslužby v kapli ETF každou středu od 11,45.

Postní duchovní obnova

termín bude doplněn