Harmonogram roku

Pro akademický rok: 1. října 2019 – 30. září 2020

Sledujte prosím aktualizace akademického roku na stránkách etf.cuni.cz (poslední aktualizace z 27. 3. 2020 http://www.etf.cuni.cz/vyuka/Harmonogram_2019_03.pdf.

Promoce
26. 3. 2020 od 15:00 (pouze při počtu nad 28 studentů)

Rektorský den: ruší se

Intenzivní kurz (pro následující akademický rok): 11. – 20. 9. 2020

Výuka letní semestr: 19. 2. – 12. 6. 2020

velikonoční prázdniny: 6. 4. – 14. 4. 2020

Zkouškové období: 15. 6. – 31. 7. a 1. 9. – 30. 9. 2020

Výuka v sobotu: 28. 3. 2020 (1. a 2. ročník), 16. 5. 2020 (2. ročník)

Státní závěrečné zkoušky
22. – 30. 6. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 29. 5. 2020 14. – 18. 9. 2020 – přihláška a odevzdání dipl. práce do 20. 7. 2020

Tematický teologický seminář
24. – 25. 4. 2020, hlavní host prof. Jochen Hilberath (Katolická teologická fakulta Univerzity Tübingen) – SEMINÁŘ SE RUŠÍ

Povinně-volitelné semináře
Pesach a Večeře Páně (Mikuláš Vymětal, semináře 17. 2. 17:00, 16. nebo 23. 3. 17:00, výjezd 4. – 14. 4., závěrečný seminář)
Církev Nového zákona (Martin Šály, termíny 6. 3. 17:30 – 21:00, 7. 3. 9:00 – 12:30, 13. 3. 17:30 – 21:00)

Volitelné předměty si také můžete vybírat z nabídky školy Jabok a z jejího Centra dalšího vzdělávání (www.jabok.cz/dalsi-vzdelavani).

Výběrové předměty:
Základy hebrejštiny (Jan Rückl)
Novozákonní řečtina (Darina Bártová)

Liturgie IES
26. 2. ve 21:15 Popeleční středa: liturgie slova se znamením popela (připravuje 1. ročník 19. 2. po výuce)
1. 4. ve 21:15 Temná hodinka: meditativní liturgie s ubýváním světla RUŠÍ SE
24. 4. asi v 19:00 Velikonoční eucharistická liturgie v rámci víkendového semináře (připravuje 3. ročník – termín přípravy bude domluven) RUŠÍ SE
20. 5. ve 21:15 Eucharistická liturgie Nanebevstoupení Páně na závěr semestru (připravuje 2. ročník 13. 5. po výuce)

Fakultní bohoslužby probíhají každou středu v semestru od 11:45 ve fakultní kapli.