Křesťanství a demokracie

Marc Boss: Virtues and Politics: Alasdair MacIntyre on Liberal Democracy
Martin Šimsa: Křesťanství a sekulární demokracie
Filip Outrata: Prorocká funkce náboženství a demokracie
Daniel Bartoň: Náboženské symboly a neutralita veřejného prostoru

seminární skupiny
Marc Boss: A systematic proposal on political theology (diskuse bude tlumočena)
Jan Černý: Křesťanský chiliasmus jako prostředek demokratizace společnosti u Roberta Kalivody