Vztah křesťanství a kultury

Klára Jelínková: Vztah křesťanství a kultury – úvodní zamyšlení
Jan Klípa: Křesťanství a umění: symbióza a konflikt
Kateřina Bauer: Ikony jako jméno Boží napsané v barvách
František Šmíd: O vztahu křesťanství a hudby – příklady vzájemného ovlivňování
koncert – Franta Barták
Jan Jícha: Literatura a křesťanství
Tim Noble: Křesťanství a film
liturgie (předsedá Pavel Kuneš)

seminární skupiny:
František Šmíd: Přínos bratrské a utrakvistické písňové tvorby pro lidový zpěv v katolické liturgii po 2. vatikánském koncilu
Jan Šulc: Křesťanství v české poezii a textech písní ve 20. století
Kateřina Bauer: Vita sv. Marie z Egypta na ikonách a v písemných záznamech