II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení

J. Hilberath: Pochopení církve na Druhém vatikánském koncilu. Jak jednat v našem církevním společenství teď a tady
J. Hilberath: Spoluúčast všech věřících na třech úřadech církve
M. Opatrný: Co se stále ještě nedaří realizovat ve vztahu církve a „světa“? 
M. Ryšková: Konstituce Dei Verbum. Okolnosti jejího vzniku a její přínos
J. Hanuš: II. vatikánský koncil: Potíže s interpretací

seminární skupiny
J. Hanuš: Je koncilní učení o ateismu zastaralé?
P. Preunkert–Skálová: Jak se budovala církev v podzemí. Křesťanské učení o církvi tehdy a dnes
M. Vaňáč: Příklady recepce Druhého vatikánského koncilu
P. Hradilek: Liturgická obnova v českých zemích