Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele

Mezioborová studentská konference s mezinárodní účastí
Ivana Noble: Úvod k tématu: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele
Jiří Hanuš: Romantismus a křesťanství: historická perspektiva
Jan Kranát: Schleiermacher
romantický koncert: hrají Terezie Fialová a Petra Milarová,
Parush Parushev: Romantické vlivy na počátky hnutí Slavjanofilů
Joshua Searle: Romantické kořeny utopie
Václava Bakešová (PF MU) Victor Hugo a jeho vztah k náboženství
Jiří Kudrnáč: Reflexe Máchova díla v české literatuře 2. pol. 19. století

seminární skupiny
Jan Kranát: Schleiermacher
Tatana Petrasova: Romantismus ve výtvarném umění
Jan Šulc: Romantismus v české literatuře
Joshua Searle: Romantické apokalyptické představy
neděle: Máchovská pouť – doprovodný program organizovaný studenty (Adam Borzič)