Liturgie – společná oslava Boha

Ladislav Beneš – Zápas o bohoslužebnou účast lidu v reformaci
František Kunetka – Ecclesia – církev i chrám
panelová diskuse na téma: Snahy o reformu liturgie (moderátor Pavel Hradilek)

seminární skupiny:
Pavel Hradilek: Současné důrazy při slavení velikonočního Tridua
Jan Klípa: Liturgický prostor po Druhém vatikánském koncilu