Křesťanská sociální etika a etika ekonomiky, podnikání a politiky

Jakub Trojan: Vztah víry a ekonomiky
Lubomír Mlčoch: Etika v ekonomii- plané moralizování nebo podmínka existence?
Pavel Chalupníček: Proč se ekonomové bojí etiky?
Filip Outrata: Současná sociálně-společensko-politická situace v ČR v pohledu ekumenické křesťanské sociální etiky
Petr Kratochvíl: Zájmy, moc nebo principy? (Ne)etická podstata politiky

seminární skupiny
Filip Outrata: Křesťanské sociální učení a současné sociálně-politické otázky
Dušan Špiner: Etická výchova/vzdělávání ve školách v pluralitní společnosti
Pavel Chalupníček: „Neznám špinavé peníze.“ Problémy vztahu ekonomie a etiky.
Roman Juriga: Trvale udržitelný rozvoj jako téma křesťanské sociální etiky