Politická teologie I.

Michael Kirwan SJ z Londýnské Heythrop College – Politické násilí a jeho výzvy pro teologii: evropská perspektiva
Petr Macek – Apolitičnost církve jako teologické stanovisko
Ivan O. Štampach – Jak náboženská ne/snášenlivost ovlivňuje politiku?
Petr Sláma – „Náboženství národa“ a problém nacionalismu
Eucharistická bohoslužba z Brazílie (předsedá Ivana Dolejšová, homilie Pavel Hradilek)
S. J. Emmanuel, profesor teologie ze Sri Lanky- Církev a politika v mnohonáboženské Asii
panelová diskuse na téma: Možnosti a meze politické teologie – spolu s E.S. Emmanuelem, M. Kirwanem, M. Ryškovou (Jabok), a D. Majerem (farářem CČSH) – moderuje Jiří Hanuš

seminární skupiny:
Politické důsledky antijudaismu – vede Michal Plzák
Politický rozměr mezináboženského dialogu – vede Pavel Zach
V čem je církev nezastupitelná (Jakub S. Trojan, 1976) vede Jiří Hanuš