Radosti a strasti liturgické obnovy

David Holeton – Liturgická obnova anglikánské církve v Kanadě
Pavel Černý – Liturgická obnova CB
Pavel Kolář – Ekumenická forma liturgie
Tomáš Drobík – Liturgická obnova ČCE
Pavel Hradilek – Liturgická obnova římskokatolické církve u nás
panelová diskuse na téma: Jak začít s liturgickou obnovou ve farnosti (sboru)? Moderuje Pavel Kolář
Anglikánská liturgie – předsedá David Holeton

seminární skupiny:
Pavel Kolář: Útěcha nemocným a její liturgická forma
Jan Klípa: Obnova liturgického prostoru
Pavel Hradilek: Liturgie pro děti