Ekumenismus na prahu 21. století

Hans Jorissen, emeritní prof. KTF v Bonnu: Jsme dále, než si myslíme (zamyšlení nad vývojem ekumenismu po II. vatikánském koncilu)
blok koreferátů o ekumenismu v ČR
panelová diskuse Ekumenismus na prahu 21. století – možnosti a výhledy ve světě a u nás (František Radkovský, Pavel Filipi, Ivan Štampach)

seminární skupiny:
Martin Vaňáč: Zamyšlení nad historií ekumenismu v českých zemích
Jan Kirschner: Zkušenosti s ekumenismem na lokální úrovni (Neratovice)
Daniela Knorrová: Zkušenosti s ekumenismem v zahraničí (Cambridge)