Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu

Jiří Hanuš: Úvodní slovo
Pavel Hošek: Význam a funkce svatého Písma v náboženských tradicích (podle W. Cantwella Smithe)
Lena Arava-Novotná: Vztah judaismu k historii a historiografii a jeho proměny v 19. a 20. století
Ladislav Heryán: Různé aspekty problematiky překladu biblických textů do češtiny
Ivana Procházková: Tvůrčí překládání starozákonních hebrejských metaforických vyjádření
Luboš Kropáček: Moderní islámské výklady Koránu: tendence, překlady a spory
Ondřej Beránek: Revizionistické výklady Koránu – od J. Wansbrougha k jemenským rukopisům
Pavel Jäger: Spor o pravověrnost starozákonního překladu Bible České (1925)
Josef Bartoň: Extrémní polohy v českém biblickém překladu
Magdalena Konečná: Výklad Bible v kontextu filosofické hermeneutiky
Jan Samohýl: Slovo je tělem spásy (židovsko-křesťanské pojetí)

seminární skupiny
Jan Samohýl: Význam židovství pro křesťanství (diskuse)
Ivana Procházková: Překlady biblických metaforických vyjádření (tvořivá dílna)
Magdalena Konečná: Výklad Bible v kontextu filosofické hermeneutiky (diskuse nad texty)