Ekumena v dnešním Německu a České republice – srovnání, problémy a výhledy

Hans Georg Link: Evangelicko-katolické vztahy v Německu v minulosti a přítomnosti
Walerian Bugel: Dějinné podmíněnosti a současná podoba vzájemných postojů mezi východními křesťany a ekumenické vztahy pravoslaví s církvemi západních tradic v ČR
lutherská liturgie – předsedá Hans Georg Link
Pavel Filipi: Evangelíkem v katolické zemi
Jűrgen Dudeck: Ekumenické zkušenosti ze Saska
Elke Grub: Ekumena mezi místními společenstvími

tématické skupiny:
Ekumenické otázky mezi evangelickou a katolickou církví,
Ekumenické zkušenosti na bázi
Zkušenosti z práce v IEF (International Ecumenical Fellowship) v ČR