Sdílená náboženská identita

John D’Arcy May (Associate Professor of Interfaith Dialogue, Irish School of Ecumenics): Je možné být doma ve více náboženstvích najednou ?
Ivan Štampach: Je sdílená náboženská identita synkretismem?
Zdeněk Vojtíšek: Je možné být doma ve více náboženstvích najednou?
Parush Parushev: Je možné být doma ve více konfesích najednou?
panelová diskuse: Výlučnost křesťanství?

seminární skupiny:
John May: Problém náboženské konverze
Tim Noble: Náboženský pluralismus ve filmu
Mike Kirwan: Problém násilí v náboženství

Publikováno:
Poslední úprava: