Autor: Pavel Hradilek

Homilie Martiny Lokvencové (2. r.)

Pavel Hradilek

Jabok 25. 4. 2024 – Am 7, 9-15; Mk 4, 30-32 Milé sestry, milí bratři, ve čteních jsme slyšeli o zaslíbených královstvích. V prvním čtení Amos vyřizuje od Hospodina, že Severní Izrael stihne trest za jeho hříšnost. V Severním Izraeli bohatí vykořisťovali chudé, nedodržovali náboženské svátky, a hlavně se neptali na Boží vůli. Byli sami sebou tak jistí. Chovali se tak, […]

Přečíst více

Slavení obnovy víry

Pavel Hradilek

Ve středu 20. 3. 2024 budeme slavit předvelikonoční liturgii. Připravuje 3. ročník TKT ETF a předsedající Tomáš Drobík. Káže Marek Vašíček. Biblické texty. Začátek po výuce ve 21.15, pravděpodobně v již rekonstruovaných prostorách v 1. patře.

Přečíst více

Liturgii smíření

Pavel Hradilek

budeme slavit na Popeleční středu 14. 2. 2024 ve 21.15 ve 3. patře. Námět vychází z Book of Common Worship PC USA 2018. Biblické texty. Označení popelem. Vyznání sociálních i individuálních hříchů.

Přečíst více

Homilie Ingrid H. Puskajlerové (2. r.) ve středu po Křtu Páně

Pavel Hradilek

Téma: Obnova skrze vodu – Iz 41, 14-20; Ž 69, J 1, 29-34 Boží dosvědčování Tři příběhy; Martina Luthera, Martina Luthera Kinga, Jr. a sv. Terezie z Lisieux nám symbolicky přiblíží slova evangelia; jakým způsobem dosvědčují Boha a co s tím. V evangeliu jsme si četli: „A Jan vydal svědectví: ,Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. […]

Přečíst více

Homilie Dominka Šefčíka (3. r.) v rámci víkendového semináře

Pavel Hradilek

„Vybrať si dobrý podiel“ Lk 10, 38-42 Marta a Mária. Dve sestry. Dve rôzne podoby vzťahovania sa k Ježišovi. No len jedna správna voľba. Evanjelium, ktoré sme dnes počuli, sa odohráva na neurčitom mieste, v istej dedine niekde na ceste do Jeruzalema. Rozprávanie je maximálne zhustené, nič v ňom nie je navyše. Dozvedáme sa len to najnutnejšie, čo autor Lukášovho […]

Přečíst více

Homilie Miroslava Suchého (2.r.) při Slavnosti Všech svatých

Pavel Hradilek

Zj 7, 9-11; Mt 5, 1-12 V tento den spolu slavíme Slavnost Všech svatých. Je pro mne nezvyklou, ač vítanou, příležitostí k vám promluvit pár slov a myšlenek na základě biblických textů, které jsme si vyslechli. Jistě bychom mezi námi našli povolanější bratry a sestry, kteří by mohli i z hlediska konfesní příslušnosti možná lépe nebo detailněji promluvit o této slavnosti. Věřím však, […]

Přečíst více

Homilie Petry Klaškové (3. r.)

Pavel Hradilek

25. neděle v mezidobí A  – Strašice 24. 9. 2023 Mt 20, 1-16 Ti, kdo přišli poslední jsou odměněni nejdříve, a navíc dostanou stejně jako ti, kteří pracovali celý den. To se nezdá moc spravedlivé. Nejednoho křesťana příběh o extravagantním rozhazovačném hospodáři dráždí. Pojďme si jej trochu více rozebrat. Začínáme brzy ráno. Na hlučné tržnici, možná ještě za tmy, čekají připravení […]

Přečíst více

Kázání předvečer svátku Nanebevstoupení Páně 17.5. 2023

Pavel Hradilek

Filip Žilka (1. ročník) Zarmoucení, smutek, odloučení, smrt. Nic z toho nezažíváme a nevidíme rádi, přesto je to normální a každodenní součást života. Společnost si zvykla na to, že negativní emoce jsou nežádoucí. Zabraňují člověku v uvažování a brzdí jeho výkon. Kdykoli se setkáme s něčím, co není potěšující, vytlačujeme to. Často se potkáváme s tím, že nám okolí říká: „Nebuď slaboch, dívej […]

Přečíst více

Homilie Pavla Medka (2. r.)

Pavel Hradilek

Vidění nového Co nám říká text z Izajáše 60, 17-22? Četli jsme text z proroka Izajáše. Je to obraz, který zachycuje nové poměry v obnoveném Jeruzalémě. A tak čteme o tom, že Jeruzalém má být předmětem zvláštní péče: Čteme taky o zaslíbení: „Nebude ti již slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci. Hospodin bude […]

Přečíst více