Autor: Pavel Hradilek

Homilie Tomáše Matušky (2 r.) 18.3.2022

Pavel Hradilek

Iz 5, 1-7; L 6, 43-45 Než začneme zpytovat, jak dobrá je úroda našeho života, co všechno jsme dokázali a co jsme nedokázali, kde jsme nebyli tolik výkonní a nevydali ze sebe to nejlepší, podívejme se na texty trochu blíž. Možná nás mají navést někam jinam, jak naznačují poslední verše z evangelního úryvku. Izajášův text začal jako milostná […]

Přečíst více

Liturgie smíření

Pavel Hradilek

Na začátku Velkého postu, na Popeleční středu 2. března budeme slavit ve 21.15 ve 3. patře liturgii smíření. Připravuje ji Tomáš Drobík, člen evangelické liturgické iniciativy Coena. Slavíme, jak nás hříšné lidi Ježíš smířil s Bohem. Je dobré se předem seznámit s texty, které budeme číst: Iz 58, 1-12; 2 K 5,20b – 6,10 a Mt 6, 1-6.16-21. Poslouží jako sudidlo/měřítko […]

Přečíst více

Homilie Sylvy Kucové (1. r.)

Pavel Hradilek

Středu po Křtu Páně 12. 1. 2022 – téma: Odvaha nést světlo Nu 27, 1-11; L 11, 33-36 Když mi bylo asi 12 let, dostala jsem od své babičky zlatý řetízek s přívěskem, do jehož středu byl vtisknut malý růžový kamínek. Bylo to, a stále je, malé rodinné dědictví. Avšak ne pro jeho cenu, nýbrž pro jeho vzpomínku a jeho minulost, […]

Přečíst více

Adventní liturgie

Pavel Hradilek

Adventní liturgii slova obsahující bloky pokání, chval a díků budeme slavit 8. 12. 2021 ve 21.00 – ETF UK (Černá 9), 3. patro. Připravuje 3. ročník. Biblické texty: https://www.iespraha.cz/ekumenicky-lekcionar/#2021-12-08

Přečíst více

Jan Konzal (5. 5. 1935 – 16. 11. 2021)

Pavel Hradilek

16. 11. 2021 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 86 let Jan Konzal, biskup Ecclesia silentii, který stál u počátků Institutu ekumenických studií. S ohledem na neutěšené poměry na Katolické teologické fakultě UK v 90. letech 20. století a marných pokusech o jejich nápravu, dal začátkem ledna 1994 pokyn vytvořit veřejné studium teologie. Spojením několika iniciativ Institut ekumenických studií vznikl a v září 1995 započal s výukou. V roce […]

Přečíst více

Kázání Hany Hoškové (3. r.) 20.9.2020 ve Strašicích

Pavel Hradilek

25. neděle v mezidobí A – Mt 20, 1-16 (dělníci na vinici) Když jsem si četla slova evangelisty Matouše, okamžitě jsem pocítila vnitřní porozumění dělníkům pracujících celý den. V řečtině se pro to, co pociťovali používá výraz „zlé oko“, což můžeme přeložit jako závist nebo hněv. Když se podídáme na jiná místa bible, kde je Marta pohoršená a naštvaná na […]

Přečíst více