1. víkendový seminář

Václav Ventura – Teologie kněžského manželství u církevních otců