Erós a religio

Mezioborová studentská konference  se zahraniční účastí
Kateřina Bauer, Th.D: Úvod
Mgr. Aleš Weiss: Erós v rabínské literatuře
doc. ThDr. Ivan Štampach:   Erós božský nebo démonický? Měnící se pohledy na erotický aspekt života v dějinách křesťanství.“
doc. Pavel Hošek, Th.D.: Erotická symbolika v súfismu.  
Projekce filmu Valérie a týden div (režie Jaromil Jireš). Slovem doprovodí Miroslav Zvelebil. 
prof. ThDr Milan Balabán: Profánní posvátnost Písně Písní
Jeff, B. Pool, Ph.D.: Healing Eros: Recovery of Desire in Contemporary Christian Spirituality and Theology.
Joyce J. Michael, Ph.D., Room for Eros: Hinduism’s Profound Sensuality. 

seminární skupiny
Adam Borzič: „Osvobozeni od sebe samých, sjednotíme se v extázi“ – Erós v poezii súfijů, trubadúrů a moderních básníků
Jan Dlask: Nebeská a pozemská láska Miky Waltariho. Nad skandální diplomovou prací známého finského spisovatele
Kateřina Bauer: Vše viděl jsem a vše jen jedno bylo – jeden to pouhý obraz ženské krásy: smysl lásky u Vladimíra Solovjova
Lukáš Klíma: Sexualita a erotika ve Starém zákoně