Role Ducha v Rohrově teologickém pohledu na člověka

Richard Rohr — Center for Action and Contemplation
Richard Rohr

Ekumenický institut ETF UK, Institut ekumenických studií Praha a VOŠ Jabok srdečně zvou na víkendovou pracovní konferenci

ROLE DUCHA V ROHROVĚ TEOLOGICKÉM POHLEDU NA ČLOVĚKA

18. – 19. 3. 2022, začátek v pátek v 17 hodin na VOŠ Jabok, Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Konference se bude se soustředit na Rohrovo pojetí Ducha a způsob, jakým ho přibližuje člověku současnosti. O důležitosti Ducha v Rohrově teologii svědčí první stránky jeho knihy The Universal Christ (2019):
The first lines of the Bible say: ‘the Spirit of God was hovering over the waters’ (2019:14). Ordinary matter is the hiding place for Spirit, and thus the very Body of God. Since the very beginning of time, God’s Spirit had been revealing its glory and goodness through the physical creation (2019:16).
V duchu Rohrovy spirituální teologie se zaměříme na jeho pojetí člověka, tam, kde se pojetí světa, člověka a Boha prolínají. Půjde nám o vystižení teologicko-antropologických východisek, na nichž se utváří Rohrovo pojetí člověka a Boha v jejich vzájemném vztahu. Svou roli bude hrát i pohled na stvoření, na významy, které Rohr přikládá jménům Ježíš a Kristus, a hlavně na pojetí trojjediného Boha, které je výzvou tradiční trinitární teologii. Středem naší pozornosti bude působení Ducha, který jako kdyby pronikal veškeré stvoření a živil vztahové pouto mezi Bohem a člověkem.

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ

Přihlášky na konferenci (studenti TKT se nemusí přihlašovat): ZDE

Účast na konferenci je ZDARMA.

Kontakt na organizátory: Ondřej Fischer (fischer@jabok.cz), Petr Jandejsek (jandejsek@etf.cuni.cz)

Konference se uskutečňuje v rámci řešení projektu UNCE č. 204052 „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“.

Publikováno:
Poslední úprava: