Konverze

(sborník semináře)
Jiří Hanuš: Úvod k tématu
Mirea Ryšková: Konverze u sv. Pavla
Lenka Karfíková: Konverze u Aurelia Augustina
Pavel Hošek: Konverze u C.S. Lewise
Jana Nechutová: Konverze v monastických vyprávěních 13. století
Tomáš Malý: Konverze jako kulturně-historický fenomén – raně novověké prameny konfese
Jana Nechutová: Konverze v monastických vyprávěních 13. století
Gesa Thiessen: Obrácení skrze obraz: teologie umění u Paula Tillicha
Ludmila Muchová: Některé psychologické aspekty děje obrácení
Michal Kaplánek: Motivy rozhodnutí pro křest u mládeže v českých a moravských diecézích

seminární skupiny:
Zkušenost konverze v autobiografii Ignáce z Loyoly – Petr Havlíček SJ
Konverze a kontemplace – Denisa Červenková CSTF
Konverze u J.A. Komenského – Jan Hábl
Sebepřijetí jako součást procesu konverze podle feministické psychoanalytičky Clarissy Pinkoly Estés – Kateřina Bauer
diskuse – konverze z pohledu mnoha disciplin, moderují Jiří Hanuš a Ivana Noble
promítáni filmu Krzysztofa Zanussiho: Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou (úvodní slovo: Josef Murín)
liturgie (káže Gesa Thiessen, předsedá Ivana Noble
diskuse k filmu – Ivan Štampach, Tim Noble, Lukáš Jirsa, Jana Zajícová, Daniela Brůhová (moderuje Ivana Noble)