Spiritualita v teologii aneb mají si teologie a spiritualita co říct?

Denisa Červenková: Spiritualita jako „duše teologie“
Ivana Noble: koreferát
liturgie: předsedá Tomáš Drobík, hudba Filip Härtel, připravují studenti 2. ročníku
Ivana Noble: Kritické myšlení, noc duše a duchovní pokrok
Kateřina Kočandrle Bauer: „Vše v Bohu a pro Boha“: panenteismus ve vztahu ke křesťanské spiritualitě
Petr Jandejsek: Co nás učí o spiritualitě teologové osvobození (Comblin a Ellacuría)
panelová diskuse se všemi přednášejícími

seminární skupiny
Pavel Hradilek, IES: Spiritualita v liturgické teologii
Martin Vaňáč, ETF UK: Spiritualita v ekumenické eklesiologii