Milost v  historické a systematickoteologické perspektivě

Mgr. Filip Outrata: Učitel milosti a jeho dědictví
Doc. Pavel Milko: Milost v perspektivě pravoslavné teologie
Doc. Pavel Hošek: Paralely milosti v mimokřesťanských náboženstvích.
Doc. Martin Prudký: Milost ve Starém zákoně
ThDr. Pavel Černý, ThD.: Milost v teologii a praxi evangelikalismu
Mgr. Petr Jandejsek: Milost pohledem teologie osvobození

seminární skupiny
Martin Prudký: Milost ve Starém zákoně
Pavel Černý: Mezi farizejstvím a lacinou milostí
Pavel Milko: Milost v pravoslavné teologii
Filip Outrata: Svoboda a milost, rodné sestry