Boží království v Bibli a v dějinách

vernisáž fotografií Hany Gottwaldové v knihovně Jaboku
Benedict Viviano: I. The Kingdom of God. Four Models of Interpretation (Boží království: 4 modely interpretace)
Petr Sláma: Boží království ve Starém zákoně
Benedict Viviano: The Kingdom of God and Modern Social Applications (Království Boží a jeho moderní sociální aplikace)
Jan Blahoslav Lášek: Boží království u předchůdců Husa, u Husa a v počátcích husitské revoluce
Jiří Mrázek: Království Boží podle Nového zákona

seminární skupiny
Petr Sláma: Seminární práce se starozákonními texty o království
Martin Šály: Boží království jako životní program Ježíše z Nazareta: hlásal jeho budoucnost či přítomnost?
Jan Blahoslav Lášek: Boží království u předchůdců Husa, u Husa a v počátcích husitské revoluce