Přístupy  k člověku v teologiích Latinské Ameriky

50 let od konference v Medellínu  – cesty latinskoamerické teologie  osvobození: doc. Tim Noble, PhD
Politické systémy Latinské Ameriky a jejich vztah ke křesťanství: PhDr. Radek Buben Archbishop Oscar Romero: human face of the church in Latin  America: Martin Maier, PhD.
Inspirativní a problematické podoby náboženství v současné Brazílii:  Mgr. František Kalenda
Přístup k člověku v myšlení  Jorge Mario Bergoglia, papeže Františka: Petr Jandejsek, Th.D.

seminární skupiny
Teologie osvobození, „mystika“ Hnutí bezzemků a evangelikální církve: zápas o chudé?: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Konference Amerindia v El Salvadoru 2018: doc. Tim Noble, PhD.
Teologie osvobození a Evropská unie: Martin Maier, PhD.