Autorita bible

Jindřich Halama – Autorita bible v křesťanské etice 20. století
Pavel Keřkovský – Princip „sola scriptura“ v minulosti a dnes
Mirei Ryšková – Písmo a tradice
panelová diskuse na téma Autorita bible v církvích, moderuje Ivana Noble (ETF), za účasti zástupců ŘKC, ČCE, ČSCH a Pravoslavné církve

seminární skupiny:
Darina a Marek Bártovi: Místo Písma v jednotlivých křesťanských denominacích – reflexe a diskuse
Ladislav Heryán: Jak překlad bible ovlivnil spiritualitu církve
Eva Hrabáková: Kvalitativní rozměr eschatologie a její souvislost s autoritou bible