Středověk ještě neskončil – dědictví středověku v církvích dneška

Filip Outrata: Středověk stále živý
Pavel Kolář: Různorodost forem pokání ve středověku a její výzva pro dnešní praxi
Jiří Kašný: Dědictví středověkého práva v církvích dneška
Kateřina Bauer: Jakub Böhme v ruské sofiologii
Martin Vaňáč: Kardinálské kolegium – dědictví středověku

seminární skupiny
Filip Outrata: Středověký život a myšlení
Martin Vaňáč: Laici vs. klerici – rozpad jednoty Božího lidu ve středověku Miroslav Zvelebil: Ženská středověká spiritualita