Misie a evangelizace ve světě mnoha náboženství a kultur

Ivan O. Štampach – Je evangelizace a mezináboženský dialog v rozporu?
Pavel Zach – Muslimové a křesťané – dialog ze syrské perspektivy
Graham Cray – Křesťanská misie v kultuře pluralismu
Ivana Dolejšová – Postmoderní kritika křesťanství

seminární skupiny:
Jackie Cray – Účast mladých rodin při bohoslužbě
Michal Plzák – Překřtívání jako ekumenický problém
Jan Konzal – Misie a ideologie