Pesach a Večeře Páně

„The feast of Pesach in the Context of the Jewish Calendar – Origins, Values, Laws and Customs“ (Slavení Pesachu v kontextu židovského kalendáře – zdroje, hodnoty, pravidla a zvyky): rabín Moshe Yehudai
„The Structure and Development of the Seder Night and the Pesach Haggadah“(Struktura a vývoj sederové večeře a pesachová hagada): rabínka Nava Hefetz
„Pesach Haggadah as a Product of Jewish-Christian Polemics“ (Pesachová hagada jako výsledek židovsko-křesťanské polemiky): prof. Israel Yuval

seminární skupiny
Moshe Yehudai: Celebrating Pesach in the Modern Jewish Society
Nava Hefetz: Celebrating Pesach from the Perspective of “Rabbis for Human Rights”
Israel Yuval: Pessach Haggadah – Elaboration on the Topic of the Lecture
Mikuláš Vymětal: Pesachová Hagada a O Pasše Melitona ze Sard