Křesťanství v dějinách

Konstantinovská církev
Martin Vanáč – Od pronásledované ke státní církvi (4. století)
Filip Outrata – Teologie Konstantinovské doby
Pavel Hradilek – Liturgie v Jeruzalémě 4. stol.

Středověká církev
Filip Outrata – Teologie období středověku (6.-16. století)
Pavel Hradilek – Charakteristika středověké liturgie

Církev v době reformace
Filip Outrata – Teologie období reformace (16. století)
Pavel Hradilek – Liturgie v době reformace