Křesťanství a ekologie

Jindřich Halama – Etika vztahu k životnímu prostředí
Ivan Dejmal – Člověk a krajina
Václav Mezřický – Křesťanství a trvale udržitelný rozvoj
panelová diskuse na téma: Je křesťanství ekologické? (moderátor Jiří Nečas, účastníci Ivan Dejmal, Vojtěch Kotecký, Václav Mezřický, František Miloš Převrátil)

seminární skupiny:
Ivan Dejmal: Človek a krajina
Wendy Drozenová: Historický průřez vztahu křesťanství k životnímu prostředí
Jiří Nečas: Je Oikos u ekonomie a ekologie totéž?