Cesty k dialogu mezi křesťany a židy

Jiří Schneider: Jak se promítají vztahy židů a křesťanů v politice
Michal Plzák: Jak antijudaismus formoval křesťanské zákonodárství 1. tisíciletí 
Eucharistická bohoslužba (káže Petr Šandera)
Ivan O. Štampach: Co dluží křesťané židům, aby se mohlo skutečně jednat o dialog
Martin Prudký: Výklad (společného) Písma – nebezpečí teologického antijudaismu při interpretaci starozákonních textů
Petr Sláma: Jako plané olivy: několik poznámek ke vztahu křesťanů a židů

seminární skupiny:
Společnost židů a křesťanů – její cíle a zkušenosti (vede Jana Doleželová)
Židovské kořeny křesťanské liturgie (vedou Pavel Hradilek a Pavel Toepfer)