Dialogická teologie

Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath (Universität Tübingen): Klíčový text komunikativní teologie
Ian Randall (IBTS): Communicative Theology: A Baptist Approach
Prokop Brož (KTF UK): Pohled římskokatolické církve na sebe samu v průběhu 20. století
panelová diskuse na téma: Dialektická nebo dialogická teologie ? (moderuje Ivana Noble)

seminární skupiny:
Prof. Dr. B. J. Hilberath: Ekumenismus z pohledu komunikativní teologie
Pavel Hradilek: Církev jako místo dialogu
Petr Pabián: Církev v dialogu s moderní společností