Zvěstování Páně ABC

Evangelium (L 1, 26-28) obsahuje biblický základ svátku – andělské zvěstování Marii (díky němu je svátek součástí ekumenického lekcionáře). 2. čtení (Žd 10, 4-10) ukazuje na nezbytnost Ježíšova těla pro naši spásu. 1. čtení (Iz 7, 10-14) je zařazeno pro formální shodu událostí s evangeliem. V obleženém Jeruzalémě je znamením dobrého konce když „dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ (Iz 7,14)

Publikováno:
Poslední úprava: