Všech svatých B

1. čtení jak ve své deuterokanonické (Mdr 3, 1-9), tak protokanonické (Iz 25, 6-9) variantě dává nahlédnout do osudu zemřelých.

2. čtení ze závěru Apokalypsy (Zj 21, 1-6a) zvěstuje konečné prosazení boží vlády: „A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ (Zj 21,4)

Evangelium o vzkříšení Lazara (J 11, 32-44) svědčí, že Ježíš je Pánem nad životem i smrtí.

Publikováno:
Poslední úprava: