Svatého Kříže ABC

1. čtení (Nu 21, 4b-9) obsahuje SZ předobraz kříže – hada vztyčeného na korouhvi, který zachraňuje. Tento příběh cituje evangelium (J 3, 13-17). Paradoxem kříže se zabývá 2. čtení (1 K 1, 18-24).

Publikováno:
Poslední úprava: