Sobota před 5. nedělí v době postní C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce C – L 4, 1-13) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – L 9, 28-36; pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu C obsahuje texty Lukášova evangelia o obrácení a pokání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (L 22,14 – 23,56)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1., 3., 4. a 5. neděle o vyjití z Egypta, 2. neděle o povolání Abrama.

5. neděle v době postní C
Dva motivy nedělního evangelia (J 12, 1-8) ovlivňují výběr textů celého týdne. Jednak motiv cesty k dosažení cíle: „Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Bethanie“ (J 12,1), jednak motiv pomazání: „Maria… pomazala Ježíšovi nohy“ (J 12,3).

Ve 2. čtení (Fp 3, 4b-14) autor píše: „běžím k cíli pro cenu Božího povolání…“ (Fp 3,14).

V 1. čtení (Iz 43, 16-21) Hospodin „činí cestu skrze moře“ (Iz 43,16)

SZ perikopy čtvrtku (Iz 43, 1-7) a pátku (Iz 43, 8-15) předchází nedělnímu prvnímu čtení. Motiv cesty je v nich obsažen: „Přivedu tvé potomstvo od východu“ (Iz 43,5) resp. „Vyveď lid slepý…“ (Iz 43,8). Podobně jsou voleny NZ texty ze stejného listu jako nedělní 2. čtení. Ve čtvrtek (Fp 2, 19-24): Timotea „ihned pošlu“ … „i sám brzy přijdu“ (Fp 2, 23-24). V pátek (Fp 2,25 – 3,1): „… poslat k vám Epafrodita“ (Fp 2,25).

Sobotní SZ čtení (Ex 12, 21-27) obsahuje Mojžíšovy pokyny před vyjitím z Egypta, zásadní události slavené o Velikonocích. Evangelium soboty (J 11, 45-57) bezprostředně předchází evangeliu nedělnímu.

Téma pomazání reflektují všechny SZ texty po neděli. V pondělí Ex 40, 1-15; v úterý Sd 9, 7-15; ve středu Abk 3, 2-15.

Rovněž úterní NZ text (1 J 2, 18-28) je vybrán s ohledem na toto téma: „Vy však máte pomazání od toho Svatého…“ (1 J 2,20). V pondělí (Žd 10, 19-25) se ještě objevuje motiv cesty: „… vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou…“ (Žd 10, 19-20). Podobně sobotní evangelium (L 18, 31-34) situované bezprostředně před Velikonoci: „Hle, vystupujeme do Jeruzaléma…“ (L 18,31).

Publikováno:
Poslední úprava: