Sobota před 4. nedělí v době postní C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce C – L 4, 1-13) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – L 9, 28-36; pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu C obsahuje texty Lukášova evangelia o obrácení a pokání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (L 22,14 – 23,56)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1., 3., 4. a 5. neděle o vyjití z Egypta, 2. neděle o povolání Abrama.

4. neděle v době postní C
Nedělní evangelium (L 15, 1-3.11b-32) o marnotratném synu/otci přibližuje podstatu smíření. Související 2. čtení (2 K 5, 16-21): „A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření.“ (2 K 5,18). I v 1. čtení (Joz 5, 9-12) se Bůh smiřuje s Izraelem: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ (Joz 5,9)

SZ čtení čtvrtku (Joz 4, 1-13) a pátku (Joz 4, 14-24) předcházejí nedělnímu 1. čtení a připravují na něj, zatímco NZ čtení čtvrtku (2 K 4,16 – 5,5) a pátku (2 K 5, 6-15) připravují na nedělní 2. čtení.

Na nedělní evangelium připravují sobotní čtení a představují Hospodinovo milosrdenství: Ex 32, 7-14 – „Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu.“ (Ex 32,14). Text evangelia (L 15, 1-10) bezprostředně předchází nedělnímu: „v nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (L 15,7)

SZ čtení pondělí (Lv 23, 26-41) a úterý (Lv 25, 1-19) přibližují institut dne smíření a milostivého léta. NZ čtení v pondělí (Zj 19, 1-8) a úterý (Zj 19, 9-10) líčí definitivní usmíření na konci časů.

Středeční texty (2 Kr 4, 1-7 a L 9, 10-17) ukazují, že Bůh dokáže z mála dát hodně.

Publikováno:
Poslední úprava: