Pondělí velikonoční C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

SZ čtení tří dnů po Velikonocích připomínají Hospodinova velká vítězství v dějinách Izraele, která zajistila dlouhodobý mír – v pondělí (Joz 10, 16-27) skrze Jozua, v úterý (Sd 4, 17-23; 5, 24-31) skrze Jáel, ve středu (2 Sa 6, 1-15) skrze Davida, který převáží archu úmluvy do Jeruzaléma.
NZ text pondělí (1 K 5, 6b-8) nově interpretuje svátek nekvašených chlebů. V úterý (Zj 12, 1-12) je krev Beránkova zárukou definitivního božího vítězství nad zlem.
Středeční evangelium (L 24, 1-12) se vrací k Ježíšovu prázdnému hrobu.

Publikováno:
Poslední úprava: