Pátek před Křtem Páně B

Texty dnů před svátkem Křtu Páně se zaměřují na povolání a pověření úkoly: ve čtvrtek Samuela (1 Sa 3, 1-21) a Ananiáše (Sk 9, 10-19a); v pátek Davida (1 Sa 16, 1-31) a Timotea (1 Tm 4, 11-16); v sobotu Šalamouna (1 Kr 2, 1-4.10-12) a Šimona s jeho druhy (L 5, 1-11). U SZ postav je patrná řada povolání: Hospodin povolal Samuela, ten byl prostředníkem povolání Davida a David Šalamouna.

Publikováno:
Poslední úprava: