Pátek před 2. nedělí v době postní C

Velikonoční okruh – postní doba, neděle postní doby, Velikonoce, velikonoční Triduum, současné ortodoxní Triduum, velikonoční Triduum dle BCWvelikonoční doba

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce C – L 4, 1-13) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – L 9, 28-36; pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu C obsahuje texty Lukášova evangelia o obrácení a pokání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (L 22,14 – 23,56)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1., 3., 4. a 5. neděle o vyjití z Egypta, 2. neděle o povolání Abrama.

2. neděle v době postní C
Klíčovým veršem nedělního evangelia (L 13, 31-35) je verš: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky…“ (L 13,34). Alternativně je čtena perikopa o proměnění Páně (L 9, 28-36).
2. čtení (Fp 3,17 – 4,1) doplňuje evangelium o proměnění: „Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce“ (Fp 3,20).
1. čtení (Gn 15, 1-12.17-18) popisuje jednu ze smluv Hospodina s Abramem.

SZ čtení čtvrtku (Gn 13, 1-7.14-18) a pátku (Gn 14, 17- 24) Abramovy příběhy bezprostředně předcházející nedělnímu 1. čtení. Sobotní SZ čtení (Ž 118, 26-29) obsahuje aklamaci nedělního evangelia: „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově!“ (Ž 118,26)
NZ čtení čtvrtku (Fp 3, 2-12) předchází nedělnímu 2. čtení a páteční (Fp 3, 17-20) se s ním částečně překrývá. Sobotní evangelium (Mt 23, 37-39) je paralelou evangelia nedělního.

Pondělní texty (Ex 33, 1-6 a Ř 4, 1-12) se týkají Abrahama a doplňují nedělní 1. čtení. Úterní texty (Nu 14, 10b-24 a 1 K 10, 1-13) o Hospodinově slávě a oblaku doplňují alternativní nedělní evangelium o proměnění.
SZ čtení středy (2 Pa 20, 1-22 ) ještě připomíná Abrahamův odkaz: Což jsi tuto zemi „…nedal jsi ji navěky potomstvu svého přítele Abrahama?“ (2 Pa 20,7) Středeční evangelijní perikopa (L 13, 22-31) bezprostředně předchází perikopě nedělní.

Publikováno:
Poslední úprava: