Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

Křtu Páně

Dnešní evangelium (Mt 3, 13-17) líčí Janův křest Ježíše, vrcholící jeho vyvolením Otcem: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení“ (Mt 3, 17b) Toto povolání má svůj předobraz ve SZ textu – v 1. písni o božím služebníku (Iz 42, 1-9). NZ čtení (Sk 10, 34-43) vzpomíná události následující po Ježíšově křtu.

SZ čtení následujících dní rozvíjí téma vyvolení – povolání. V pondělí povolání Jákoba. (Gn 35, 1-15), v úterý Jeremiáše (Jr 1, 4-10), ve středu Abrahama a jeho potomstvo (Iz 51, 1-16).

NZ čtení pokračují v přehledu událostí následujících po Ježíšově křtu. Pondělní čtení je pokračováním nedělního (Sk 10, 44-48), úterní čtení si všímá působení jáhna Filipa (Sk 8, 4-13), středeční (Mt 12, 15-21) je ohlasem na nedělní 1. čtení obsahující píseň o božím služebníkovi a nedělní evangelium.

Publikováno:
Poslední úprava: