7. neděle velikonoční B

Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.Evangelia 1.-3. neděle velikonoční si všímají setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým. 4. neděle je věnována Dobrému pastýři. Evangelia 5.-7. neděle čerpají z Janova evangelia – z Ježíšovy řeči na rozloučenou a Velekněžské modlitby. Novozákonní čtení 2.-7. neděle velikonoční v roce B jsou vzata z 1. listu Janova. Perikopy tohoto listu, které nejsou využity o nedělích, jsou zařazeny v některé všední dny. Namísto starozákonních čtení jsou o nedělí tradičně voleny lekce ze Skutků.

Nedělní evangelium (J 17, 6-19) je vybráno z Velekněžské modlitby. Verš „já přicházím k tobě, Otče svatý“ (J 17,11) je propojuje se svátkem Nanebevstoupení.

Jádrem 2. čtení (1 J 5, 9-13) je verš: „Kdo má Syna, má život…“ (1 J 5,12).

1. čtení (Sk 1, 15-17.21-26) popisuje doplnění kolégia Dvanácti po Ježíšově nanebevstoupení.

Většina čtení po neděli je inspirována Ježíšovou Velekněžskou modlitbou. SZ čtení pondělí (Ex 28, 29-38) popisuje výbavu velekněze.

Úterní SZ text (Nu 8, 5-22) si všímá poslání levitů.

Středeční SZ text (Ezd 9, 5-15) obsahuje modlitbu velekněze Ezdráše.

NZ text pondělka (Fp 1, 3-11) obsahuje „velekněžskou“ modlitbu Pavla za Filipany.

V úterní NZ text (Tt 1,1-9) referuje o ustanovení biskupů.

Středeční evangelium (J 16, 16-24) je vybráno z Ježíšovy řeči na rozloučenou s podobnými myšlenkami, jako evangelium nedělní.

Publikováno:
Poslední úprava: