6. neděle po Zjevení Páně B

Tématem celého týdne je malomocenství. V nedělním evangeliu (Mk 1, 40-45) Ježíš uzdravuje malomocného, v 1. čtení ( 2 Kr 5, 1-14) je uzdraven malomocný Náman. V 2. čtení (1 K 9, 24-27) Pavel používá obrazů ze sportu. Cestu za Kristem přirovnává k běhu na závodní dráze.

SZ předpisy týkající se malomocenství jsou obsaženy ve čteních čtvrtku (Lv 13, 1-17), pátku (Lv 14, 1-20) a soboty (Lv 14, 21-32).

NZ čtení ve čtvrtek (Žd 12, 7-13) obsahuje: „Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná…“(Žd 12,11), podobně jako trénink v nedělním 2. čtení. V pátek (Sk 19, 11-20) jsou popsána uzdravení skrze Pavla. V sobotním evangeliu (Mt 26, 6-13) pomazání Ježíše vzácným olejem v domě Šimona, kterého zřejmě Ježíš uzdravil z malomocenství.

SZ příběhy po neděli obsahují příběhy související s malomocenstvím. V pondělí (2 Pa 26, 1-21) je král Uziáš postižen malomocenstvím, neboť si osoboval konat to, co mu nepříslušelo. V úterý (2 Kr 7, 3-10) se děje vítězství nad Aramejci skrze malomocné.

V NZ čtení pondělí (Sk 3, 1-10) se děje uzdravení ochrnutého skrze Petra a Jana. Úterní čtení (1 K 10,14 – 11,1) navazuje na 2. čtení neděle. Pavel vybízí adresáty, aby jej následovali.

Publikováno:
Poslední úprava: