5. ledna A

5. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na začátky božího zjevování a zaslíbení svému lidu.

Dnes je v centru pozornosti v SZ čtení Jozue (Joz 1, 1-9). Pokračování listu Židům (Žd 11,32 – 12,2) zmiňuje další postavy mající podíl na božích plánech: soudce, proroky, krále.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: