4. ledna A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

4. ledna

Všední dny začátku Nového roku se zaměřují na začátky božího zjevování a zaslíbení svému lidu.

Tento den je pozornost SZ čtení věnována Mojžíšovi. (Ex 3, 1-5) Tomu odpovídá pokračování z listu Židům (Žd 11, 23-31)

Publikováno:
Poslední úprava: