31. prosince A

Vánoční okruh – advent a Vánoce; Epifanie a Křtu Páně

31. prosince

Texty posledních dvou dnů občanského roku si všímají různých aspektů „běhu života“.
V SZ perikopě (1 Kr 3, 5-14) Hospodin vyslyšel Šalamouna: „Protože jsi nežádal pro sebe dlouhý život, nežádal jsi bohatství…“ V evangeliu (J 8, 12-18) říká Ježíš: Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“

Publikováno:
Poslední úprava: